Hon studerar Antarktis smältande glaciärer

Hallå där Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, som kommit tillbaka från över två månader till sjöss vid en av Antarktis flytande glaciärer.

Vad gjorde du i Antarktis?
– Vi håller på att forska om hur det går till när de flytande glaciärerna smälter. Vår uppgift nu var att få kartor över struktur och tjocklek på isen, havsströmmar, temperatur och salthalt på havsvattnet.

Hur gjorde ni de mätningarna?
– Vi kunde skicka in en undervattensrobot under isen på 14 uppdrag, sammanlagt kartlade vi över 1 000 kilometer is. Det var vi väldigt nöjda med.

Finns det resultat nu?
– Det är en ny typ av data som ingen har sett tidigare och det kommer att ta tid att förstå vad vi ser. Vi ser att det finns strukturer på undersidan av isen, nästan som ett landskap med flodfåror och deltan. Tankarna spinner verkligen, vi förstår inte vad som skapar de här formationerna, men förmodligen är det att isen smälter.

Vad har det ni observerat för betydelse för klimatet?
– Nästan all is på jorden, 90 procent, finns i Antarktis. Sådana enorma mängder is påverkar klimatet på jorden på många olika sätt. Vi kommer att från vår data få nya förståelser för hur det hela fungerar.

Kommer du nu att analysera era mätresultat?
– Ja, och också bjuda in andra forskare. Till ett möte under sommaren bjuder vi in 10–15 geologer, glaciologer och oceanografer. Vi ska vi sätta oss tillsammans och försöka förstå vad observationerna kan innebära.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Lärosäten: Göteborgs universitet
Anna Wåhlin