Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Förbundsordföranden: ”Ukrainas fackförbund måste ställa om verksamheten”

Till följd av kriget måste Ukrainas fackförbund för lärare och forskare, TUESWU, ägna sig åt en hel del annat än de traditionellt fackliga frågorna, säger förbundsordförande Georgiy Trukhanov i en intervju med Universitetsläraren.

28 april, 2022
Linus Hellerstedt
Georgiy Trukhanov.

I stället för att jobba med frågor som lön, villkor och arbetsmiljö har Ukrainas fackförbund för lärare och forskare, Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine, TUESWU, fått ställa om sitt arbete efter krigsutbrottet.

Humanitär hjälp
Förbundet levererar nu humanitär hjälp till människor som saknar kläder, mat eller andra förnödenheter, förklarar förbundsordförande Georgiy Trukhanov. Man organiserar också tillfälligt boende för internflyktingar.
– De regionala fackliga kontoren har blivit knutpunkter för att distribuera humanitärt bistånd och psykologiskt stöd till de som behöver. Förbundet ger också ekonomiskt stöd till fackliga medlemmar vars hus har totalförstörts.

Georgiy Trukhanov.

När Georgiy Trukhanov svarar på Universitetslärarens intervjufrågor via mejl påpekar han att förbundet inte på något sätt har lagt ned sin huvudverksamhet, utan fortfarande kämpar för att både höja medlemmarnas löner och för att skapa en bättre arbetsmiljö för dem. Precis som det var innan kriget bröt ut.

Stöd från många
Fackförbundet har tagit emot stöd från ett stort antal förbund runt om i världen sedan krigsutbrottet, och Georgiy Trukhanov räknar upp ett flertal EU-länder samt Japan, Australien, Kanada, USA och Brasilien.
– Många länder hjälper ukrainare som tvingats fly med boende, kläder och mat. Vi uppskattar stödet till vårt folk otroligt. När systerorganisationer från Rumänien, Polen, Slovakien, Moldavien, Lettland, Litauen, Estland och många andra länder började bidra med hjälp förstod vi att ukrainarna inte är ensamma i det här hemska som händer.

Fortsätter jobba
Hans uppfattning är att många lärare och forskare har stannat i Ukraina, och att de har gjort det för att fortsätta arbeta. Några har flyttat till andra, mindre osäkra, regioner i landet. Vissa som har tagit sig utomlands har också fortsatt jobba, eftersom arbetet till största delen sker på distans.
– Men det finns stor en oro för utflödet av studenter på högre utbildningar. För att de ska tvingas, eller redan har tvingats, att flytta på grund av kriget, skriver Georgiy Trukhanov.

Medlemmar på flykt
I januari 2022 hade förbundet omkring 1,4 miljoner medlemmar, då man förutom universitetslärare även organiserar landets övriga lärargrupper. Det är svårt att veta hur många man blir när kriget väl tar slut, resonerar han.
– Med tanke på att många människor är på flykt och på att det är svårt att samla in fullständig information om antalet ukrainska flyktingar utomlands kan vi inte förutse hur många medlemmar som blir kvar.

Georgiy Trukhanov är övertygad om att Ukraina kommer att vinna kriget. Och om att facket måste fortsätta sitt arbete med att jobba för sina medlemmars rättigheter, påverka lagar och jobba för sektorns utveckling så långt det är möjligt även fast kriget pågår.
– Alla dessa aktiviteter behövs tills Ukraina finns igen. Och Ukraina kommer att finnas kvar och landet kommer att frodas.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023