Socialdemokraterna vill förändra hur universitetslärare och studenter möts

En högskola med mer kvalitet och ”ett riktigt djup”, det vill utbildningsminister Anna Ekström (S) se om regeringen vinner valet i höst. Hon är först ut i Universitetslärarens intervjuserie med riksdagspartiernas talespersoner.
Anna Ekström (S) framhåller självfallet forsknings- och innovationspropositionen, höjda basanslag och att akademisk frihet fick lagskydd som mandatperiodens framgångar.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har nyligen besökt Göteborgs universitet där hon bland annat fick rapporter om Herbarium GB, en forskningsinfrastruktur med samlingar av torkade växter, svampar och alger som väcker ministerns entusiasm.
– Forskningsinfrastruktur är en hjärtefråga för mig, Herbarium GB är ett exempel på att det inte bara handlar om de stora anläggningarna, utan också om samlingar, register och arkiv.

Nöjd med omställningsstudiestödet
Det där med Herbarium GB blir ett exempel på vad som finns på hennes agenda, att arbete med en forskningsinfrastrukturproposition pågår. När det kommer till vad regeringen redan har slutfört säger sig Ekström allra mest nöjd med det i februari presenterade omställningsstudiestödet, OSS, som möjliggör ersättning för arbetstagare som väljer att vidareutbilda sig, vid exempelvis universitet eller högskola.

Det är en del av den så kallade Trygghetsöverenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter och ministerns förflutna som Saco-ordförande märks när hon pratar om OSS.
– Jag har jobbat i decennier för en sådan lösning.

Framhåller höjda basanslag
Hon framhåller självfallet också forsknings- och innovationsproppen, höjda basanslag även om hon inte tycker att höjningen är tillräcklig, flera gånger använder hon den socialdemokratiska retoriken ”stolt, men inte nöjd”.

Att akademisk frihet fick lagskydd räknas också till mandatperiodens framgångar, ”särskilt viktigt i en besvärlig tid”.

På frågan vad hon skulle vilja förändra om hon fick önsketänka, vill hon se mer kvalitet och ”ett riktigt djup” inom den högre utbildningen.
– Men det förutsätter bland annat att studenter och lärare möts på ett sätt de inte givet gör i dag. Jag träffar universitetslärare som beklagar att det numera är så få seminarier, trots att de är så viktiga för den vetenskapliga förankringen.

Varför tror du att det har blivit färre seminarier?
— Jag kan tänka mig att precis som i andra verksamheter har universitet och högskolor fått lägga mer och mer tid på sådant som mätbara mål, att fylla i rätt kolumner.

Anna Ekström vill vidare understryka att ”aktualitet och relevans” också ska ses som kvalitetsbegrepp i högre utbildning.
– Jag ser ingen motsättning mellan studenters önskemål om utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan, eftersom studenter vill ha jobb.

Vilken status och ställning har forskning och högre utbildning i ditt parti?
– Vi har en stark historia, från det att Tage Erlander lyfte fram forskningen i politiken. I dag är forskning och högre utbildning nödvändiga för Magdalena Anderssons prioriteringar. Att vända på varenda sten för att bryta segregation och kriminalitet förutsätter välutbildade lärare, poliser och socionomer.

Det brukar sägas att det råder parlamentarisk konsensus i frågor om högre utbildning och forskning, men Anna Ekström håller inte med.
– Nej, det finns stora konfliktlinjer, med en höger som hyllar gig-ekonomin som inte kräver utbildning och så högernationalister som ägnar sig åt förakt och hat mot akademin.

Kritik mot beslut om Ryssland
Om det förutnämnda besöket på Herbarium GB var ett givande inslag i ministervardagen har Anna Ekström nyligen haft att hantera ett betydligt dystrare ärende, nämligen regeringens skarpa uppmaning till svenska lärosäten att avbryta samarbeten med institutioner i Ryssland och Belarus.
– Det var ett svårt och unikt beslut, men vi såg ingen annan väg att gå. Jag har gjort mitt bästa för att komma med riktlinjer och har stort förtroende för hur lärosätena handskas med detta.

Kritik har framförts, bland annat av Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, som menade att regeringens påbud inte är förenligt med lärosätenas autonomi?
– Ja, men han uttryckte också förståelse för beslutet. Det visar att det var ett besked som gavs med tungt hjärta och som togs emot med tungt hjärta.

Hur ser du generellt på samarbeten med totalitära och auktoritära länder? Sverige har ju ett bilateralt forskningssamarbete med Kina, ett avtal på regeringsnivå, finns det några tankar på att det borde avbrytas?
– Avtalet ingicks 2004, det finns inga planer på att det ska sägas upp, säger Anna Ekström.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Politik, Student, Utbildning