Ingen ska bli sjuk av sina studier

Studenter är överrepresenterade i statistiken om psykisk ohälsa. Det är tydligt att studenter lider mer av psykiska besvär än jämnåriga yrkesverksamma. Samtidigt är tillgången till studenthälsan inte likvärdig. Studenthälsan måste därför samordnas nationellt för att ingen ska bli sjuk av att studera, menar Sveriges förenade studentkårer, SFS, och Göteborgs förenade studentkårer, GFS.

29 mars, 2022
Linn Svärd, Jack Vahnberg

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Linn Svärd
Linn Svärd, ordförande, SFS.

Studenter upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än jämnåriga yrkesverksamma, visar en studie av Folkhälsomyndigheten från 2018. Under coronapandemin förvärrades dock situationen. Åtta av tio studenter upplevde förvärrade psykiska besvär under pandemin, enligt en studie från Uppsala universitet från 2020. För att studenter ska kunna ha en god studietid måste studenthälsans uppdrag tas på allvar. En tillgänglig studenthälsa är en förutsättning för att studenter ska klara av sina studier.

Jack Vahnberg
Jack Vahnberg, ordförande, GFS.

Som student är det inte självklart vart du kan vända dig för att få hjälp. Studenthälsan som lärosätena ska erbjuda finns till för att ge stöd och hjälpa studenter med studierelaterade besvär. För en student som studerar heltid definieras dock livet av studierna till den grad att det är svårt att dra en gräns för vilka besvär som är studierelaterade eller inte. En student riskerar därför att hamna i kläm mellan olika vårdinstanser, där det inte alltid är tydligt vem den skall vända sig till.

Göteborgs universitet har som mål till år 2024 att utveckla ett proaktivt arbete för att främja studenters hälsa. Tillgången till studenthälsan varierar dock mellan lärosäten i olika delar av landet, vilket en kartläggning av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar. UKÄ föreslår att ett lärosäte bör få i uppdrag att samordna studenthälsan. Om studenthälsan ska vara tillgänglig i hela landet är en nationell samordning nödvändig.

Ett krafttag om studenthälsan är också ett nödvändigt steg i att avlasta den ordinarie vården, som befinner sig under stort tryck. Med rekordstort antal studenter vid våra lärosäten är vi inte en samhällsgrupp som saknar betydelse.

I statsbudget för 2021 fick studenthälsorna ett tillskott. Regeringen visar därmed förståelse för studenthälsans viktiga uppdrag. Nu måste regeringen följa upp de övriga förslag som UKÄ föreslår. Liksom UKÄ, menar SFS och GFS att arbetet för en likvärdig och tillgänglig studenthälsa måste ske strategiskt och samordnat. Vi ser att ett lärosäte bör få i uppdrag av regeringen att samordna studenthälsan för landets studenter.

För att råda bot på en olikvärdig tillgång till studenthälsan uppmanar vi nu regeringen att samordna studenthälsan nationellt. Ingen ska bli sjuk av sina studier.

Linn Svärd
Ordförande för Sveriges förenade studentkårer

Jack Vahnberg
Ordförande för Göteborgs förenade studentkårer

Linn Svärd, Jack Vahnberg

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023