Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Klargörande från Önep om känsliga personuppgifter

Insamlade data blir inte automatiskt diskvalificerade bara för att det råkar komma med en känslig personuppgift och man inte har etiktillstånd. Det säger Öneps kanslichef till Universitetsläraren.

25 mars, 2022
Kajsa Skarsgård
Jörgen Svidén.

I en debattartikel i Universitetsläraren 21 mars undrade Ann Quennerstedt, professor i pedagogik vid Örebro universitet om det är ”tillåtet att fortsätta ej etikprövad forskning om känsliga personuppgifter oavsiktligt hamnat i data genom att redigera bort dem, eller måste man då kassera alla dittills insamlade data för att inte riskera att bli åtalsanmäld?”.

Om det inte skulle vara tillåtet att fortsätta använda materialet, menade hon att ”vi nu måste börja etikpröva all intervjuforskning, oavsett vad forskningen handlar om”.

Kanslichefen svarar
Jörgen Svidén är kanslichef vid Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, tillsynsmyndigheten vars beslut gällande ett doktorandprojekt som Ann Quennerstedt hade reagerat på.
– Det finns massor av intervjuforskning som inte innehåller känsliga personuppgifter, men om den gör det och det finns en spårbarhet till person, ja, då ska den etikprövas, säger Jörgen Svidén till Universitetsläraren.

Jörgen Svidén

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv, sexuell läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person. Uppgifter om brott kräver också etiktillstånd.

Diskvalificeras inte per automatik
Jörgen Svidén säger att etiktillstånd inte behöver sökas om forskningen tveklöst inte ska handla om känsliga personuppgifter. Om någon i en intervju ändå råkar nämna en känslig personuppgift blir inte materialet automatiskt diskvalificerat.
– Du får inte publicera uppgiften, men om du inte har haft för avsikt att ha med känsliga personuppgifter i forskningen är inte etiklagen tillämplig och uppgiften borde inte heller vara relevant i forskningen. Kan uppgiften ligga kvar i materialet? Det kan inte jag svara på, utan i det fallet är det med Integritetsskyddsmyndigheten som du kan få problem.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023