Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fördubblat studentfusk efter två pandemiår

Antalet disciplinärenden har under 2021 ökat med 24 procent från 2020 och fördubblats jämfört med 2019. Även långsiktigt ökar andelen fuskande studenter.

25 mars, 2022
Per-Olof Eliasson
En åtgärd för att motverka studentfusk vid distanstentor är att förbättra och förtydliga informationen till studenter och examinatorer om regler och förutsättningar.

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar att antalet studenter som fällts för fusk har ökat kraftigt under pandemin. Det vanligaste fusket har under hela tiden varit plagiat, vilket är fallet i 61 procent av alla ärenden. Men mest har otillåtet samarbete ökat, från 144 fall 2019 till 865 fall under 2021.
– En av många förklaringar är att lärosätena har sagt att det finns kontrollproblem vid digitala examinationer. Man kunde se en minskning av antalet ärenden i höstas när man återgick till salstentor, säger Pontus Kyrk, verksjurist vid UKÄ.

Pontus Kyrk.

Digitala hemtentor stort problem
En annan förklaring till att antalet fällda studenter ökat är att det varit oklarheter om vad som gäller vid distansexamination. Dessutom har studenterna under pandemin haft sämre kontakt med andra studenter och med lärarna. Därvid har de blivit utlämnade åt sig själva och kan ha stressats att fuska för att ha större chans att klara studierna.
– Lärosätena har också stora problem med hur man ska formulera digitala hemtentor, det tar jättelång tid att ställa om hela systemet från salstentor. Så jag tror att när lärosätena nu återgår till salstentor kommer fusket att minska, säger Pontus Kyrk.

Mats Viberg.

Störst andel fällningar vid BTH
Det lärosäte som har flest andel fällda studenter är Blekinge tekniska högskola, 2,22 procent.
–  Vi är ganska bra på att upptäcka fusk, det kan vara en förklaring till att vi sticker ut. Andra lärosäten har angett att studenterna inte tagit till sig reglerna för hemexamination och att det framför allt gäller internationella studenter. Och vi har högst andel internationella studenter, så det skulle också kunna vara en förklaring, säger Mats Viberg, rektor för BTH.

Fusket har ökat i tio år
Även innan pandemin var trenden att fusket ökar, det har ökat kontinuerligt den senaste tioårsperioden.
– 2001 blev 127 studenter fällda och 2021 var det 3055. Det är en enorm ökning även procentuellt, från ungefär 0,15 procent till en procent av helårsstudenterna. Det finns en massa förklaringar, men jag tror inte att studenterna har blivit sämre. Men möjligheterna att fuska har blivit större, det finns ju exempelvis mycket mer på nätet att kopiera, säger Pontus Kyrk.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Disciplinärenden på lärosätena 2021

Högst andel som 2021 blev föremål för en disciplinåtgärd av antalet helårsstudenter har Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Borås med 2,22 respektive 2,17 procent.

Högst antal ärenden som ledde till en disciplinär åtgärd har Uppsala universitet och Stockholms universitet med 346 respektive 289 avstängda eller varnade studenter.

De konstnärliga lärosätena har inte haft något eller endast ett disciplinärende under 2021.

Lägst andel därutöver har Gymnastik- och idrottshögskolan och Umeå universitet med 0,34 respektive 0,31 procent.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023