Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EU vill utöka satsningen på Europauniversitet

Nu satsar EU på att få 60 Europauniversitet inom två år. Samtidigt vill EU-kommissionen ha gemensamma kriterier för universitets­examen inom EU i framtiden.

22 mars, 2022
Kristina Wallin
Europaparlamentet
De utökade samarbetena mellan europeiska universitet ska totalt omfatta mer än 500 lärosäten och finansieras med tolv miljarder kronor från Erasmus plus.

Europauniversiteten har varit en lyckad satsning enligt EU-kommissionen, och därför ökar den nu initiativen med en tredjedel, till 60 samarbeten mellan europeiska lärosäten. Det finansieras med tolv miljarder kronor från Erasmus plus och ska omfatta mer än 500 lärosäten, vilket innebär att en tiondel av EU:s lärosäten får möjlighet att vara med.

Den svenska utbildningsministern Anna Ekström (S) är positiv till utvecklingen.
– Vi har alltid haft en framgångsrik tradition inom svenska universitet att samarbeta över gränserna. Det är bra om man inom EU samarbetar om strategiska satsningar, säger hon till Universitetsläraren.

Anna Ekström

UHR ser fördelar
Universitets- och högskole­rådets generaldirektör Eino Örnfeldt ser också fördelar för svenska läro­säten.
– Vi är generellt ganska snabba på att hoppa på initiativ som stärker de internationella samarbetena och det är en av anledningarna till den höga kvaliteten, konstaterar han.

Eino Örnfeldt

EU-kommissionen föreslår också att samarbetena får statut, som ska regleras på EU-nivå, för att de deltagande universiteten ska kunna använda sina gemensamma resurser bättre. Kommissionen har även föreslagit att gå ännu längre, och börja en standardisering av universitetsutbildningar och examen.
– Det är en sympatisk idé, men väldigt svår att genomföra i praktiken. Det handlar mycket om detaljerna, och 27 länder som ska komma överens, förklarar Eino Örnfeldt.

Informella diskussioner på EU-nivå
Enligt utbildningsministern har bara informella diskussioner förts inom ministerrådet och hon anser att kommissionens förslag inte har en förankring bland EU-staterna ännu.
– Vi kommer att följa frågan och noga övervaka att den nationella kompetensen bevaras, säger hon bestämt.

EU-kommissionen har haft en mer enhetlig europeisk högskoleutbildning som en av sina viktigaste frågor sedan den tillsattes. Den hävdar att detta är ett naturligt steg i det ökade samarbetet och gemensamma principer som bestämts inom Bolognaprocessen.

Kristina Wallin
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023