SULF startar insamling för lärarorganisationer i Ukraina

Förbundsordförande Sanna Wolk ser SULF:s insamling för Ukrainas lärarorganisationer som en viktig symbol för den fria utbildningen. Med släktrötter i det gamla östblocket har hon också ett personligt engagemang.

Varför gör ni den här insamlingen?
– I alla krissituationer behövs stöd och vi ser ett aktivt stöd när det gäller de humanitära behoven som mat, blöjor och batterier. Däremot är en grundpelare i demokratin ett fritt utbildningssystem, och därför ser vi det som viktigt att också stötta lärarna specifikt. Så att de får ett stöd och känner att de kan fortsätta med det som de gör.

Sanna Wolk

Vilka organisationer går pengarna till?
– De går från oss som facklig organisation till andra fackliga organisationer som vi har haft ett långt samarbete med. Att vi vet vart medlen går och vad de används till är väldigt viktigt för oss. Det görs mycket bra insatser, men vi ska göra det som faller inom vårt område. Det är där som vi kan göra bäst nytta.

Kan du säga något specifikt om vad pengarna kommer att användas till?
– När vi har fått in en pott kommer vi att ta en diskussion med dem kring exakt vad det ska pin-pointas på. Vi vill inte ange något konkret utan vill i stället att stödet ska sättas in där det behövs som bäst, och det förändras ju från dag till dag. Nu har vi löpande möten med dem, bland annat ett i morgon.

Ser du några risker med att SULF, som ett fackförbund, gör den här insamlingen?
– Nej, eftersom det här inte är ett ställningstagande politiskt utan ett ställningstagande för fri utbildning. Jag lider med de som är drabbade av kriget och har själv påbrå från det gamla östblocket. Mina föräldrar kom till Sverige på 1960-talet och även om jag är född i Sverige kommer min släkt från Polen, Österrike och på min mormors sida har jag även ukrainska rötter. Så mitt engagemang är personligt och för mig finns oron för att det ska gå tillbaka till de gamla öststatstraditionerna, för jag vet hur utbildningssystemet såg ut i det gamla östblocket och vilken desinformation som fanns. Det vill jag vara med och göra vad jag kan för att förhindra.


Kategorier: Artiklar, Akademisk frihet, SULF, Utrikes