Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svenska lärosäten stoppar samarbeten med Ryssland och Belarus

Svenska universitet avbryter nu samarbeten med Ryssland och Belarus.
– Vi ser det som otroligt viktigt att markera att vi inte vill ha något samarbete med ryska statliga lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet .

7 mars, 2022
Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren har frågat ett antal lärosäten om ryska och belarusiska samarbeten, och de flesta följer regeringens uppmaning om att avbryta eller se över dessa.

– Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och i Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.

Anna Ekström.

Det sade utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressbriefing 2 mars efter att Ryssland attackerat Ukraina.
Hon påpekade att i många utbildnings- och forskningssamarbeten finns det individuella kontakter med forskare i Ryssland och i Belarus.
– Många akademiker i Ryssland och i Belarus kritiserar också med fara för eget liv öppet den ryska statsledningens agerande. Det är därför viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte per automatik likställs med statliga institutioner.

Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

”Vill inte ha något samarbete”
Universitetsläraren har frågat ett antal lärosäten om ryska samarbeten och det verkar som att de följer regeringens uppmaning. Samarbetena verkar inte vara många eller stora, men de som finns ska man omedelbart avbryta och man ser över kontakterna med enskilda forskare.
– Jag har beslutat om moratorium på avtalen om studentutbyte med Ryssland. Vi ser det som otroligt viktigt att markera att vi inte vill ha något samarbete med ryska statliga lärosäten, säger Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding.

Utbytesavtalen berör för närvarande bara enstaka studenter och SU skickar inte tillbaka ryska studenter som redan är här. Vidare deltar universitetet i sju pågående EU-forskningsprogram där Ryssland deltar.
– EU har ju fryst alla program med Ryssland. Men en del av de här är jätteprojekt som man måste försöka att hålla i gång trots att Ryssland inte ska vara med.

Beredda ta emot akademiker på flykt
Liksom många andra lärosäten är SU berett att ta emot ukrainska akademiker och studenter på flykt och ge dem möjlighet att studera och arbeta.
– Det primära är naturligtvis det ukrainska folkets otroliga lidande. Samtidigt har vi som universitet ett uppdrag att stå upp för yttrandefrihet och demokrati och för den akademiska friheten, säger Astrid Söderbergh Widding.

Hon betonar att det på institutionsnivå är många som engagerar sig och försöker hitta sätt att bidra.
– Man känner sig helt vanmäktig men vi försöker göra allt vi kan. Både i Sverige och i Europa diskuterar man i akademin vad vi kan göra och hur vi kan samordna att stödja våra kollegor. Det gäller givetvis ukrainare men också oppositionella ryssar som drabbas av repressalier och har svårt att verka i Ryssland, säger Astrid Söderbergh Widding.

Veronika Sundström
Veronika Sundström.

LTU ser över samarbeten
Luleå tekniska universitet håller på att inventera de samarbeten som finns.
– Vi hade redan sedan tidigare bestämt att vi inte kommer att inleda några nya samarbeten, vi kommer inte att resa till Ryssland och vi kommer inte att ta emot besök. Det är en markering från vår sida, säger Veronika Sundström, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

LTU har inte hittills identifierat några större samarbeten med Ryssland eller Belarus.
– Det är mera på den enskilda forskarnivån som det finns forskarkontakter och utbyten. Vi kommer att behöva diskutera på alla nivåer hur man ska förhålla sig.

Stöttar doktorander från länderna
Universitetet har inte några studenter från de berörda länderna hos sig eller några egna studenter som befinner sig där.
– Däremot har vi doktorander från de länderna hos oss, och här är det väldigt viktigt att skilja på Rysslands aggression och de enskilda individerna. De är ofta lika bestörta som vi över det som händer nu. Vi har fått signaler att de känner sig utpekade och oroliga. Vi hänvisar doktoranderna både till institutionsledningarna och till företagshälsovården för stöd. Det här vad krig gör med människor, det skapar konflikter på många olika nivåer. Det är djupt tragiskt, säger Veronika Sundström.

LU stoppar forskningssamarbeten
Lunds universitet har också inventerat sina samarbeten.
– Jag är väldigt glad att Anna Ekström gör en distinktion mellan institutioner och individer. Här är det många bedömningar som måste göras och det är ett arbete som pågår, säger rektor Erik Renström.

Erik Renström
Erik Renström.

Universitetet stoppar avtal om forskningssamarbeten med 23 ryska institutioner och tre i Belarus. Fyra avtal om studentutbyten stoppas också.
– Jag tycker det är viktigt att lyfta fram komplexiteten. Vi vill ju ha ett internationellt samarbete i frågor som är viktiga i det långa loppet, till exempel kring klimatfrågan. Man måste se till att sådana kan fortsätta på ett ansvarsfullt och bra sätt.

Få studenter, doktorander och forskare från Lunds universitet befinner sig i de berörda länderna.
– Däremot har vi betydligt fler som är här. Det är studenter och doktorander, forskare, kollegor på alla nivåer. De är från Ukraina, från Ryssland och också några från Belarus. Man ska inte glömma bort att många ryssar och belarusier som lider oerhört och känner sig alienerade från sitt eget land. Och framför allt från sin ledning.

Finns det en risk att folk riktar sin vrede över kriget mot dem?
– Ja, det är vi naturligtvis medvetna om och gör allt för att stävja. Min bild är ändå att det finns en stor ömsesidig förståelse för att det är en svår situation så jag tror inte situationen kommer att skena. Men vi är vaksamma.

”Vi stöttar på alla sätt”
Erik Renström säger att det är en väldigt svår situation för de ukrainska lärosätena och att de ber om hjälp.
– Vi stöttar på alla sätt, det är ett arbete som bland annat går via Scholars at risk, SAR, men vi ser också över att öppna studieplatser och i så fall i vilken form. Det finns också ett internationellt initiativ till onlineutbildningar för personer som är kvar i Ukraina. Universitetet koncentrerar sig på vad vi kan göra inom ramen för utbildning och forskning och det pågår ett intensivt arbete för att få detta på plats. Vad gäller humanitärt stöd pågår många olika initiativ nu där universitetet ser på vilket sätt vi kan stötta eller agera.

LiU pausar även samarbete med Ukraina
Linköpings universitet började tidigt när kriget brutit ut att undersöka kontakterna med Ryssland och Ukraina.

Per-Olof Brehmer
Per-Olof Brehmer

– Vi har jobbat med Ukraina och även Belarus i demokratifrågor, både för att öka demokratin inom akademin och i det civila samhället. Med den bakgrunden började vi direkt att göra en inventering av vilka samarbeten vi hade med Ryssland, Belarus och Ukraina, , säger Per-Olof Brehmer, vice rektor vid Linköpings universitet, och fortsätter:

– Vi har också tre projekt med ett antal ryska universitet kring att öka internationellt konkurrenskraftig utbildning som drivs med EU-medel. Vi har hört av oss till EU-kommissionen om att pausa de samarbetena. Vi har också beslutat att ta paus i projekten med Ukraina, det finns inga förutsättningar att kunna bedriva samarbeten med ukrainska universitet som det är just nu.

LiU har inga utbyten i något av de tre berörda länderna, och ett fåtal masterstudenter från Ukraina i Linköping.

Per-Olof Brehmer lägger till att svenska lärosäten även arbetar via de europeiska universitetens samarbetsorganisation EUA för att stoppa samarbeten med Ryssland och Belarus och också med hur man ska pausa samarbeten med Ukraina för att vara beredda att återuppta dem.
– Vi måste ha utgångspunkten att det blir en annan situation än det är nu. Vi måste tro på att Ryssland slutar med aggressionen mot Ukraina och att vi kan återgå till ett läge med bättre förutsättningar för samarbete, säger han.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Så påverkas akademin

Kriget har tvingat universiteten och högskolorna i Ukraina att stänga. 1,5 miljoner studenter står utan undervisning. De cirka 75 000 internationella studenterna i landet försöker desperat fly striderna och ta sig till sina hemländer.

 

I ett uttalande fördömer de europeiska universitetens samarbetsorganisationen EUA Rysslands aggression på starkast möjliga sätt och i namnet av 850 universitet i 48 länder uttalar EUA solidaritet med Ukrainas studenter och universitetsanställda.

 

Uttalanden om solidaritet med Ukraina kommer från universitet och andra akademiska institutioner och organisationer i hela världen. En rad länder fryser sina forskningssamarbeten med Ryssland och EU ställer in utbetalningarna till ryska partner inom ramen för Horisont Europa.

 

I Ryssland riskerar över 7 400 akademiker böter eller fängelse för att ha undertecknat en protestlista mot kriget, publicerat i en populärvetenskaplig tidskrift.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023