Ge plats åt alumnerna i lärosätets verksamhet

Uppsala universitet utreder hur lärosätet på bästa sätt kan samverka med sina alumner. Utredningen ska vara klar till sommaren, och aktiviteter pågår för att starta nya nätverk inom olika ämnesområden.

Tekniska lärosäten brukar vara föredömligt bra på att hålla kontakt med sina före detta studenter. Kan andra lärosäten, fakulteter och institutioner bli lika bra på att tillvarata potentialen i alumnnätverken?

Marcus Lindahl, professor vid institutionen för industriell teknik och samhällsbyggnad vid Uppsala universitet, representerar vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap i lärosätets alumnutredning. Han hjälper också studenterna på den egna institutionen att få till en alumnstruktur.
– Våra mastersprogram är väldigt unga. Nu har jag samlat studenterna och frågat vad vi kan göra för att hjälpa dem att dra i gång en förening. De är jättepositiva, säger han.

Marcus Lindahl

Flera fördelar
De mest aktiva alumnerna finns ofta på områden med yrkesutbildningar.
– Jag brukar peka på Handels­högskolan i Stockholm, som ett exempel på hur studenter får med sig ett värdefullt nätverk resten av livet, säger Marcus Lindahl.

Han har själv läst industriell ekonomi på KTH och deltar gärna i aktiviteterna som den alumnföreningen ordnar.
– Jag var nyligen på ett 30-årsjubileum för utbildningen på KTH. Det var fantastiskt kul med 1 200 högtidsklädda glada personer, berättar han.

Förutom roliga sammankomster finns det flera fördelar med alumnnätverk, för individer och lärosäten.
I en idealisk förening kan man komma tillbaka till sitt alma mater och få ny kunskap, rekrytera kompetens till sitt företag och ge föreläsningar. Intresset för en utbildning ökar om studenterna får ett karriärnätverk på köpet. Framgångsrika alumner kan bli filantroper och stödja forskningen.

På olika nivåer
Det övergripande ansvaret för Uppsala universitets alumnnätverk ligger på lärosätets Development Office där Agneta Stålhandske är chef.
– I utredningen pratar vi om vad som ska ske på förvaltningsnivå och vad som ska ske på program- eller institutionsnivå. Vi vill hitta en balans och jobba synkroniserat, säger hon.

Agneta Stålhandske

Hon påpekar att lärosätet inte bara kan sitta och vänta på alumnerna.
– Vi måste erbjuda dem något som de vill ha. En myndighet kan inte ge fristående föreningar ekonomiskt stöd men vi kan ge dem en struktur. Vi kan anordna saker tillsammans, erbjuda kurser, föreläsningar och ett livslångt lärande.

Elin Svedin arbetar på Läkemedelsindustriföreningen och är sedan hösten 2020 ordförande i farmaceuternas alumnförening Farmis.
– Vi har en övergång av medlemmar från Farmacevtiska studentkåren till alumnföreningen som båda har ett gott samarbete med fakulteten. Därför fungerar nätverket så bra, säger hon.

Elin Svedin

Stöttar och inspirerar
Varje termin delar Farmis ut priser till bästa examensarbeten på farmaceututbildningen. Vid föreningens årsmöten anordnas föreläsningar.
– Vi har startat en inspirationsserie, ”Profiler i branschen”. Vi bjuder in personer från läkemedelsbranschen, och visar bredden på vad man kan göra med en farmaceutisk utbildning. Vi har också börjat intervjua ”månadens alumn” i vårt nyhetsbrev. Vi är en del av MedFarms nystartade nätverk där syftet är synergier och samarbeten över fakultetsgränserna. Vi stöttar, inspirerar och berättar om vårt engagemang från Farmis för de yngre alumnföreningarna.


Kategorier: Metod, Samverkan