Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt förslag om uppehållstillstånd

Regeringen föreslår att utländska medborgare med uppehållstillstånd för arbete ska kunna söka uppehållstillstånd för forskar­­studier utan att lämna landet.

8 februari, 2022
Per-Olof Eliasson

En utredning har tidigare föreslagit att utlänningar som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete kan ansöka om uppehållstillstånd för forskning inifrån landet. Regeringen vill nu att detsamma ska gälla om ansökan avser studier på forskarnivå. Förslagen finns i lagrådsremissen ”Förbättrade åtgärder om arbetskraftsinvandring”. Motiveringen är att det ska främja att internationell kompetens blir kvar i landet.
– Det är en glädjande nyhet att regeringen föreslår det här i lagrådsremissen. SULF förespråkade detsamma i sin remiss till utredningen, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson

Inkonsekvent agerande
Men han påpekar det inkonsekventa i regeringens agerande, och syftar på de regeländringar som trädde i kraft i utlänningslagen sommaren 2021 och i princip gör det omöjligt för nydisputerade att få permanent uppehållstillstånd.
– Allmänt är det intressant att man här tycker det är viktigt att behålla dem som påbörjar en forskarutbildning men uppenbarligen inte att det är lika viktigt att behålla dem när de är färdiga, säger Robert Andersson.

Han påpekar även en annan inkonsekvens i regelverket kring utländska forskares uppehållstillstånd.
– Vi i SULF har sedan tidigare påtalat det märkliga i att den som efter avslutade studier eller forskning har ett uppehållstillstånd för att söka arbete inte kan ges ett uppehållstillstånd för forskning eller studier utan att först lämna Sverige. Tar de däremot ett arbete som inte innehåller forskning så går det bra.

Miss i lagstiftningen
Robert Andersson menar att detta troligen är en miss i lagstiftningsarbetet som inte uppmärksammades av beredningen.
– Vi har nu lyft den frågan i samband med frågan om permanent uppehållstillstånd för nydisputerade och förhoppningsvis kan den lösas i samband med den kommande propositionen efter lagrådsremissen. Det förefaller naturligt att både den som har uppehållstillstånd för arbete och den som har ett uppehållstillstånd för att söka arbete – och som under det året får arbeta fritt i Sverige – kan söka uppehållstillstånd inifrån landet även för forskning och forskarutbildning.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023