Han spekulerar om framtidens forskare

Hallå där Johannes Stripple docent i statsvetenskap och projekt­ledare för Lunds universitetsmagasins jubileumsnummer daterat 2041, en kunskapsbaserad spekulation om framtiden.

Decentraliserade publikationssystem och undervisning, öppen forskaraktivism och etikfrågor i fokus. Hur kom ni fram till det framtidsscenariot?
– Ett 70-tal människor från olika delar av universitetet fick skapa fiktiva karaktärer som under flera workshops sedan ställdes inför olika situationer. Det som skrivs om i jubileums­numret är idéer som bubblat upp och undersökts närmare där.

Varför jobbade ni med fiktiva karaktärer?
– Det gör det lättare att hantera olika framtider och värderingarna som de rymmer, för att ingen behöver försvara sig och man får mer distans. Vi ville inte låsa oss utan skapa en framtida värld med utvecklingar som går att läsa på olika sätt.

Var någon idé helt ny för dig?
– Nej, det som slår en är hur mycket som återkommer. Behovet av att återfå sin tid och slå vakt om sin frihet. Att försöka göra gott. Vi hade roligt med idén om hur det skulle vara om forskaren var onåbar. Det blev artikeln om The Shelter, en bunker som kontor för att kunna forska i fred.

Vilka av dessa idéer kommer ni att sätta i gång med nu?
– Bra fråga, men inte till mig utan till de som har makten att fatta beslut över universitetets utveckling. Min uppgift var att skapa en annorlunda startpunkt för diskussionen om det.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Lärosäten: Lunds universitet
Johannes Stripple