Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare tvingas utomlands för nyfödda barns uppehållstillstånd

Utländska forskare som får barn i Sverige måste resa till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd för barnet. En process som kostar både tid och pengar. Universitetsläraren har pratat med drabbade forskare.

3 februari, 2022
Linus Hellerstedt
I flera fall har utländska forskare med uppehållstillstånd i Sverige uppmanats att resa utomlands för att kunna ansöka om uppehållstillstånd för sina nyfödda barn.

På grund av ett tillägg i utlänningslagen har ett antal utländska forskare med tillstånd att jobba och leva i Sverige uppmanats att resa utomlands för att kunna ansöka om uppehållstillstånd för sina nyfödda barn.

För vissa kan det räcka med att resa till Danmark och ansöka om uppehållstillstånd för det nyfödda barnet därifrån. Men för ungefär en handfull forskare som Universitetsläraren har pratat med är det svårare.

Behöver resa långt
De berättar hur de måste resa till sina hemländer i Asien eftersom det krävs visum för att släppas in i exempelvis Danmark eller Tyskland, vilket inte går att få eftersom det nyfödda barnet inte har något pass än.
– Med covidsituationen som råder kan det bli en väldigt lång resa som är mycket svår att planera, säger en forskare som vill vara anonym med hänvisning till den pågående processen.

Erik Kvist, internationell koordinator vid Lunds universitet, har varit inkopplad i flera liknande fall. Och kollegor vid andra lärosäten vittnar om ytterligare ärenden, enligt honom.
– Det här handlar om familjer som måste rota upp, lämna Sverige och sin anställning för att befinna sig utomlands under den här processen. Det blir också problematiskt för arbetsgivaren och kan strula till det i deras planering.

Erik Kvist

Han påpekar att föräldrarna till barnen befinner sig i Sverige på giltiga tillstånd.
– En eventuell utvisning av ensamma spädbarn skulle ju dessutom vara helt moraliskt förkastligt, orsaka stort personligt lidande och jag ställer mig frågande till hur det här egentligen rimmar med barnkonventionen och rätten till privat- och familjeliv enligt europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger Erik Kvist.

Ansökan måste göras innan ankomst
Utlänningslagens 5 kapitel reglerar hur uppehållstillstånd kan sökas och beviljas. I tilläggskapitel 5b finns särskilt angivet att familjemedlemmar till bland annat forskare måste söka uppehållstillstånd innan de reser in i Sverige.
– Men att man skulle göra en ansökan innan det nyfödda barnets inresa till Sverige är ett helt orimligt krav att ställa när barnet är fött i Sverige. Då har det självklart aldrig gjorts någon inresa, säger Erik Kvist.

Han påpekar att barn till forskare i och med detta tycks vara en av få grupper av spädbarn som inte kan beviljas uppehållstillstånd inifrån Sverige, trots att föräldrarna har giltiga uppehållstillstånd.
– Jag tror ärligt talat att det har gått lite snabbt när man införlivade det här kapitlet 2020, och jag tror inte man tänkte på att den här situationen skulle kunna uppstå, säger Erik Kvist.

Tog upp problematiken
SULF:s förhandlingschef Robert Andersson är inne på samma spår. Han har också uppmärksammats på några fall där forskare från olika lärosäten har uppmanats att resa utomlands med sina nyfödda barn för att kunna ansöka om deras uppehållstillstånd.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson

I ett möte med Migrationsverket nyligen har förbundet tagit upp problematiken som en av flera punkter man anser att myndigheten bör se över, påtalar han.
– Att politiker har tänkt sig att barn till forskare ska utvisas har jag svårt att tänka mig så det här måste vara en miss. Antingen skulle Migrationsverket, om de tycker sig ha det utrymmet, kunna konstatera att det finns ett undantag eftersom de här barnen inte har gjort någon inresa till Sverige. Eller så behöver det skruvas på någonting, och det får regeringen i så fall se över, säger Robert Andersson.

Inget utrymme för undantag
Enligt Migrationsverkets presstjänst kan myndigheten inte kommentera enskilda fall utan fullmakt, och de forskare som Universitetsläraren har talat med vill förbli anonyma med hänvisning till pågående processer.

För forskare som ingår i den kategori som omfattas av kapitel 5b i utlänningslagen (se faktaruta) gäller generellt att en ansökan om uppehållstillstånd inte får beviljas efter inresa till Sverige, anger myndighetens presskommunikatör Annica Dahlqvist i ett mejlsvar.
”Det innebär rent krasst att Migrationsverket inte har något annat val än att avslå sådana ansökningar och det finns inte utrymme för undantag”, skriver hon.

Krånglig resa hem
En av de forskare som Universitetsläraren har pratat med har en fem månader gammal bebis. Forskaren beskriver att hen har blivit uppmanad att resa till sitt hemland i Asien för att ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Senare i år tar anställningskontraktet med lärosätet slut. Då vill hen helst stanna med sin familj i Sverige och fortsätta sin forskning.
– Vi har inga planer på att resa till hemlandet innan dess eftersom det är väldigt svårt att på ett snabbt sätt ta sig fram och tillbaka, med tanke på coronabestämmelser. Jag skulle kunna ta några dagar ledigt från jobbet men problemet är att man inte alls kan veta hur lång tid den resan kommer att ta i slutänden, säger forskaren.

Universitetsläraren har sökt justitiedepartementet för en kommentar. Departementet meddelar via mejl att man känner till och tittar på frågan.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Utlänningslagen

Enligt utlänningslagen ska en forskares familjemedlem ha ansökt om uppehållstillstånd före inresa till Sverige, vilket anges i kapitel 5b, 20 §. Lagen i sin helhet finns här.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023