Regeringen backar om nya nomineringsrutiner

Utbildningsdepartementet backar nu från de nya rutiner för nominering av styrelseledamöter som infördes under hösten. Frågan är hur det blir då nya nomineringspersoner ska utses i vår.

Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare innebar de förändrade rutinerna att nomineringspersonerna, två för varje lärosätes styrelse, i stället för att presentera ett namn skulle inkomma med två förslag. Därefter skulle regeringen välja vem av dessa man ansåg mest lämpad.

Förändring fick kritik
De nya rutinerna fick skarp kritik. Kåre Bremer, nomineringsperson för styrelsen vid Stockholms universitet, ansåg att nyordningen stred mot högskoleförordningen. Han och Susanna Axelsson, den andra nomineringspersonen för SU-styrelsen, vägrade också att följa de nya rutinerna.

Kåre Bremer

Likadant gjorde andra nomineringspersoner, bland andra Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet och förre socialdemokratiska statsrådet Leif Pagrotsky som utgör nomineringspersoner för Stockholms konstnärliga högskola.

Begärde om att bli entledigad
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit upp frågan vid ett styrelsemöte och instämmer i kritiken mot nyordningen. Men utbildningsdepartementet höll fast vid påbuden om nya rutiner, och den 20 december upprepade tjänstemän på departementet sina tidigare krav om två namnförslag. Detta föranledde Kåre Bremer att begära att bli entledigad från sitt uppdrag som nomineringsperson.

Dagen efter, 23 december, blev Bremer kontaktad av Samuel Engblom, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S). Engblom meddelade att departementet ändrat sig och inte längre krävde två namnförslag. I ett mejl till Universitetsläraren bekräftar Samuel Engblom också att man har ”återgått till den tidigare rutinen med att begära in ett namn för fyllnadsval”.

Samuel Engblom

Ser över processen
Det kan dock röra sig om en tillfällig reträtt som bara gäller fyllnadsval. Under våren ska nämligen nya nomineringspersoner utses och enligt Samuel Engblom ”ser vi just nu över hur uppdraget till nomineringspersonerna kommer att utformas, inom ramen för nuvarande system”.

Utbildningsdepartementet ger inga besked om varför nomineringsprocessen ursprungligen hade ändrats och Samuel Engblom avstår från att svara på varför man backade mellan 20 och 23 december.


Kategorier: Artiklar, Akademisk frihet, Politik
Lärosäten: Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet