Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare åtalas för brott mot etikprövningslagen

En forskare bakom en uppmärksammad studie om covid-19 har med uppsåt brutit mot etikprövningslagen, enligt åklagaren. Det är första gången sedan etikprövningslagen skärptes för två år sedan som en forskare åtalas. Brottet kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

21 december, 2021
Kajsa Skarsgård

Det var i början av coronapandemin, i april 2020, som den utpekat ansvarige forskaren och sju medarbetare genomförde antikroppstest på omkring 450 vänner och bekanta i olika bostadsområden. Provtagningen skedde genom ett stick i fingret och med provmaterial som hade blivit över från en tidigare genomförd studie. Forskaren, som är verksam vid Uppsala universitet, berättade sedan om resultaten i media.

Stämningsansökan inlämnad
Enligt tillsynsmyndigheten Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, är provtagningen att betrakta som forskning enligt etikprövningslagen. Den skulle därför ha behövt etiktillstånd.

Åklagaren har kommit fram till samma sak och lämnade därför den 21 december in en stämningsansökan till Uppsala tingsrätt. Åklagaren menar att brottet i första hand har begåtts med uppsåt, i andra hand av grov oaktsamhet.

Avböjer intervju
Forskaren har avböjt en intervju med Universitetsläraren med hänvisning till den pågående processen. I polisförhöret under förundersökningen säger han däremot att ”hela konstruktionen om att detta skulle vara ett forskningsprojekt är skapat av media” och att det är ett ”missförstånd”. Han beskriver det i stället som ”kompistest” med ”överblivna teststickor”.

Forskaren undrar också varför han skulle vara mer ansvarig för provtagningen än de andra kollegorna.

Uppsåtligt brott mot etikprövningslagen kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Om domstolen bedömer att brottet har begåtts av grov oaktsamhet kan det ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

Kajsa Skarsgård

FAKTA. Vad är forskning enligt lagen?

Enligt etikprövningslagen är forskning ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation, om arbetet eller studierna görs för att hämta in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete eller sådana studier som utförs endast inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå”.

 

På frågan om hur man avgör vad som är forskning enligt lagen skriver Etikprövningsmyndigheten på sin hemsida:

”Enligt den praxis av definitionen som överklagandeinstansen har utvecklat talar mycket för att det rör sig om forskning om det finns en vetenskaplig frågeställning och metod, om projektet utförs av en person med vetenskaplig kompetens och om det finns en avsikt att publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift.”

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023