UHR får ansvar för att lyfta högskolepedagogiken

Regeringen ger UHR i uppdrag att ansvara för ett lyft för högskolepedagogiken. Uppdraget pågår under 2022.

I och med att budgeten antogs av riksdagen i förra veckan kunde regeringen i torsdags fatta beslut om det som kallas ett högskolepedagogiskt lyft. Det innebär att Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag att under nästa år samla det högskolepedagogiska arbetet och främja utvecklingsarbete och informationsutbyte mellan universitet och högskolor.
− Generellt är det hög kvalitet på utbildningarna vid svenska lärosäten, men det kan vara bra med nationellt samarbete och utbyte av erfarenheter, säger utbildningsminister Anna Ekström till Universitetsläraren.

Anna Ekström

Goda exempel
UHR ska under 2022 och 2023 sprida information och goda exempel på hur lärosätena arbetar med högskolepedagogik, ansvara för utbyte av erfarenheter, förutom till lärosätena också till andra ”relevanta aktörer”.

UHR tillförs 10 miljoner kronor för 2022, varav minst fem miljoner fördelas till lärosäten samt organisationer inom det högskolepedagogiska området.

2023 disponerar UHR 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner ska fördelas.
− UHR har redan har ett pågående uppdrag rörande ökad kvalitet och genomströmning i distansundervisning, jag ser nyttan av att bägge uppdragen samlas hos UHR, säger Anna Ekström.

Kvalitet är lärosätenas ansvar
Hon understryker vikten av att studenter ges utbildning med hög kvalitet samt att UHR:s samlande uppdrag inte ska ses som något som inskränker på lärosätenas autonomi.
− Det är självfallet lärosätena som ansvarar för utbildningarnas kvalitet.


Kategorier: Kvalitet, Politik, Undervisning