Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UHR får ansvar för att lyfta högskolepedagogiken

Regeringen ger UHR i uppdrag att ansvara för ett lyft för högskolepedagogiken. Uppdraget pågår under 2022.

17 december, 2021
MarieLouise Samuelsson

I och med att budgeten antogs av riksdagen i förra veckan kunde regeringen i torsdags fatta beslut om det som kallas ett högskolepedagogiskt lyft. Det innebär att Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag att under nästa år samla det högskolepedagogiska arbetet och främja utvecklingsarbete och informationsutbyte mellan universitet och högskolor.
− Generellt är det hög kvalitet på utbildningarna vid svenska lärosäten, men det kan vara bra med nationellt samarbete och utbyte av erfarenheter, säger utbildningsminister Anna Ekström till Universitetsläraren.

Anna Ekström

Goda exempel
UHR ska under 2022 och 2023 sprida information och goda exempel på hur lärosätena arbetar med högskolepedagogik, ansvara för utbyte av erfarenheter, förutom till lärosätena också till andra ”relevanta aktörer”.

UHR tillförs 10 miljoner kronor för 2022, varav minst fem miljoner fördelas till lärosäten samt organisationer inom det högskolepedagogiska området.

2023 disponerar UHR 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner ska fördelas.
− UHR har redan har ett pågående uppdrag rörande ökad kvalitet och genomströmning i distansundervisning, jag ser nyttan av att bägge uppdragen samlas hos UHR, säger Anna Ekström.

Kvalitet är lärosätenas ansvar
Hon understryker vikten av att studenter ges utbildning med hög kvalitet samt att UHR:s samlande uppdrag inte ska ses som något som inskränker på lärosätenas autonomi.
− Det är självfallet lärosätena som ansvarar för utbildningarnas kvalitet.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023