Europas första auktoriserade drönarskola finns i Lund

Hallå där Johan Bergström, prefekt för Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet, Europas första auktoriserade drönarskola.

Vad innebär auktoriseringen?
– Enligt ett nytt regelverk behövs utbildning för en organisation som ska operera drönare i den så kallade specifika kategorin som innebär att till exempel flyga utom synhåll, flyga tungt eller över bebyggelse eller befolkade områden. Vi blir den första av Transportstyrelsen auktoriserade skolan som får bedriva den typen av utbildning.

Varför har ni fått den här certifieringen?
– Vi har bedrivit ett aktivt arbete för att positionera oss inom obemannat flyg, framför allt inom samverkan och forskning. Trafikflyghögskolan är sedan tidigare den enda civila statliga flygskolan i Sverige. Certifieringen innebär att Lunds universitet kan förse fler branscher med kompetensutveckling för att kunna bedriva komplexa operationer med obemannade flygsystem.

Hur blir utbildningen till drönarflygare?
– Dels kommer det att vara uppdragsutbildningar för organisationer som kan vända sig direkt till oss för skräddarsydda utbildningar. Vi kommer också från 2023 att ha en fristående kurs för att bli fjärrpilot i den specifika kategorin. Vi har också ett samverkansavtal med Folkuniversitetet som bedriver drönaroperatörsutbildningar på yrkeshögskolebasis.

Hur är framtiden för drönarbranschen?
– Den växer och vi ser att drönarsystemen mer och mer går mot autonomi, de blir allt mer styrda av AI.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Samverkan, Utbildning
Lärosäten: Lunds universitet