Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Postdoktorers anställningar förlängs till max tre år

Maxtiden för postdokanställning utökas från två till tre år och fler postdoks får möjlighet till tjänstledighet och förlängning. Det är resultatet av ett nytt avtal.

25 november, 2021
Kajsa Skarsgård
Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson.

Det nya avtalet mellan SULF och Arbetsgivarverket träder i kraft 1 februari 2022. Avtalet har en övergångsbestämmelse för postdoks som har anställts tidigare om deras anställning löper över den 1 oktober 2022.

Möjlighet till tredje år
Avtalet förtydligar att en postdokanställning ska vara på minst två år och ger en ny möjlighet att ha anställningen i upp till tre år.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson

– Det passar bättre med tidsperioderna som ges för forskningsmedel. Det kan också hjälpa nu när de nya migrationsreglerna kräver mer långvarig försörjning och två år kanske inte räcker, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Tidigare kunde anställningen förlängas ytterligare om postdoken behövde göra kliniskt arbete. Nu kan den också förlängas för tjänstgöring inom totalförsvaret och ”för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag”.
– Till exempel skulle det kunna vara viktigt för en postdok i folkhälsa att göra ett uppdrag för Sida utomlands. Det ska vara relevant men inte direkt meriterande för forskning och det kommer att bedömas lokalt. Men vi får följa detta så att det inte spårar ur och treårsgränsen för anställningen försvinner, säger Robert Andersson.

Kan söka innan disputation
De nya särskilda skälen för förlängning ger också undantag från regeln att postdoktjänsten främst ska gå till personer som disputerade för max tre år sedan. En annan nyhet är att doktorander kan söka postdokanställning redan innan disputation, men att doktorsexamen måste vara klar innan beslutet om tjänsten fattas.

Postdokanställda som stationeras i utlandet ska enligt det nya avtalet få tjänstledigt.
– Det möjliggör att man kan göra en internationell postdok och sedan återgå till sin anställning.

Liksom tidigare ger också föräldraledighet, sjukdom och fackliga förtroendeuppdrag rätt till förlängning.

Universitetsläraren visade förra året att omkring 20 procent av postdoktorerna inte är anställda på postdokavtalet utan jobbar på stipendier.
– En förhoppning är att det nya avtalet kan konkurrera ut stipendier som tidigare har använts för att förlänga en postdok efter två år.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 4, 2023