Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Han har kartlagt forskning om Förintelsen

Hallå där Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, som har gjort en kartläggning av forskning om Förintelsen och antisemitism åt Vetenskapsrådet.

16 november, 2021
Linus Hellerstedt

Varför behövs en sådan här kartläggning?
– Det fanns inte någon aktuell sammanhållande översikt över en forskning där det har hänt mycket de senaste tio till tjugo åren.

Vad har du kommit fram till?
– När det gäller svensk forskning om den förintelse som utspelade sig i Europa så finns det inte särskilt mycket, och det som finns handlar väldigt mycket om Sverige och Förintelsen snarare än om Förintelsen i sig. Det spelar en viss roll eftersom vi nu ska få ett svenskt museum om Förintelsen i sig. Då kan det bli ett problem att det inte är det som de svenska forskarna håller på med.

Antisemitismen i dag, hur ser du på den? Har den blivit mer utbredd på senare år?
– Det är lite motsägelsefullt då Forum för levande historia nyligen gjorde en enkätundersökning där man jämförde vad som hade hänt sedan en liknande studie för 15 år sedan. Den visar att antisemitismen i Sverige generellt sett har försvagats. Samtidigt finns det andra budskap där det lyfts fram att judar i Malmö inte kan gå med kippa på stan utan att bli trakasserade och att det finns antisemitism som kommer från vissa muslimska grupper. Men det här är inte mitt forskningsområde och jag kan inte göra någon egen avvägning av vilken av de här två bilderna som är bäst förankrad i verkligheten.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023