Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många nya doktorander från asiatiska länder

Flest utländska doktorandnybörjare kommer från Kina, Tyskland, Indien och Iran. Det visar en analys från Universitets­kanslers­ämbetet.

15 november, 2021
Per-Olof Eliasson
Ingrid Pettersson

60 procent av nybörjarna på forskarutbildningen kommer från Sverige och 40 procent från andra länder. Av de totalt 3 100 nybörjarna 2020 kommer 450 från Asien och 310 från EU utom Norden, och 120 från Europa utom EU.
– Det mest intressanta i den här analysen är att det är en stor koncentration av utländska doktorander från Asien, säger Ingrid Pettersson, utredare vid UKÄ.

Flest från Kina och Indien
Delar man upp de asiatiska doktorandnybörjarna 2020 kommer 160 från Kina, 100 från Indien, 90 från Iran och 110 från övriga länder i Asien.
– De utländska doktorandnybörjarna från länder utanför Europa minskade kraftigt från 2012 till 2013. Det kan vara en följd av studieavgiftsreformen 2011 som minskade tillströmningen av masterstudenter vilka är en viktig rekryteringsbas till forskarutbildningen, säger Ingrid Pettersson.

Av de europeiska nybörjarna på forskarutbildningen kommer 100 från Tyskland, 60 från Italien, 40 från Nederländerna och 30 från Spanien. Från övriga länder inom EU utom Norden kommer 90 doktorander.
– Medborgare i nordiska länder är lite svåra att få syn på i den här statistiken eftersom de fritt kan bosätta sig i Sverige, säger Ingrid Pettersson.

Ingen pandemieffekt än
Coronapandemin verkar inte ha fått någon inverkan på antalet antagna doktorander, åtminstone inte år 2020.
– Hittills har vi inte sett att pandemin har någon effekt. Vi har diskuterat detta med några lärosäten och de har bekräftat vår bild när det gäller 2020. Vi kommer att följa upp det här när vi får siffrorna för 2021.

Totalt är könsfördelningen bland doktorandnybörjare jämn, kvinnor är fler bland svenska doktorander, men bland utländska är det fler män än kvinnor, 55 respektive 45 procent. Två områden har högre andel kvinnor, Norden utom Sverige samt Europa utom EU och det är lika många kvinnor som män från EU utom Norden. Alla övriga regioner har fler män än kvinnor.

Ingrid Pettersson avslutar:
– 23 procent av alla doktorandnybörjarna kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz. Där finns en koppling till förändringarna i utlänningslagen som gör det mycket svårare för utländska doktorander utanför EU/EES att stanna långsiktigt i Sverige.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023