Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lättare att stänga av studenter från studier

Personer som har begått grova brott eller som allvarligt stör studiemiljön ska kunna utestängas från högre utbildning. Det föreslår en ny utredning.

15 november, 2021
Kajsa Skarsgård
En student som, under pågående utbildning till bland annat läkare, döms för vissa grova brott ska omedelbart avskiljas från utbildningen. Det är ett av förslagen i den nya utredningen.

Studenterna som genom hot eller trakasserier stör utbildningen är få, men konsekvenserna för lärare och studiekamrater är stora. Därför föreslås nu att en student ska kunna avskiljas från utbildning tills vidare om hen genom ”särskilt klandervärt uppträdande” kopplat till utbildningen visat sig ”uppenbart olämplig att fortsätta sina studier”.
– Den här nya avskiljandegrunden har orsakat mest diskussion inom utredningen, om hur vi fångar in ett brett spektrum av problematiska beteenden och om var gränserna ska sättas, säger Ulrika Söderqvist som har lett utredningen Belastnings­register­kontroll och avskiljande av studenter.

Kontroll i belastningsregistret
Ett annat av utredningens förslag är att Universitets- och högskolerådet ska göra en kontroll i belastningsregistret för sökande till de flesta utbildningar som leder till lärarexamen och för sökande till bland annat läkar-, psykolog- och sjuksköterskeprogrammet. Personer som finns med i registret dömda för bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott eller barnpornografibrott ska inte antas till de utpekade utbildningarna.

Ulrika Söderqvist

Om en student döms för något av brotten under dessa utbildningar ska hen också omedelbart avskiljas.
– I stora delar tycker jag att förslagen kommer att medföra ett mer enhetligt och förutsebart system för studenten. Man kommer inte att kunna ägna tid och energi åt en utbildning där man sedan inte har möjlighet att få utöva yrket, säger Ulrika Söderqvist som också är chef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

”Tror vi får mycket synpunkter”
Förslagen innebär ett stort intrång i individens fri- och rättigheter, men utredningen bedömer att det är rimligt utifrån skyddsintresset av elever och patienter.
– Vi har bedömt att skyddsintresset inte är tillräckligt starkt i utbildning till bland annat optiker och biomedicinsk analytiker, men gränserna är inte helt givna och jag tror att vi kommer att få mycket synpunkter från remissinstanserna, säger Ulrika Söderqvist.

Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft under åren 2023–2024.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023