Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Chalmers campus fylls av studenter – men viss oro i lärarkåren

Undervisningen och studentlivet på Chalmers har till stor del återgått till det normala. Många gläds åt återgången men i lärarkåren finns en viss oro för smittspridning.

23 september, 2021
Per-Olof Eliasson
Per-Olof Eliasson
När Chalmers till minst 50 procent återgått till undervisning på campus är det vid lunchtid återigen många studenter i kårhuset.

En solig sensommardag verkar allt vara som vanligt på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Mottagningen av nya studenter är just över, det är lunchtid och fullt i kårhuset.

Under glatt musicerande marscherar AllianceOrchestret framför entrén och försöker värva nya medlemmar. Spridda grupper sitter i skuggan och äter medhavd- eller take away-lunch. Nybörjare irrar runt och letar efter lektionssalarna och i olika lokaler på Hörsalsvägen pluggar man målmedvetet. Vid dammen utanför Arkitektur hänger studenter i väntan på att eftermiddagens lektioner ska börja.

Det enda som inte är riktigt som vanligt är att enstaka personer har munskydd och att i en del av kårhuset är det inrättat en tillfällig vaccinationscentral.

”Skönt att vara tillbaka”
På en bänk i solen mittemot kårhuset sitter Emma Pettersson med några kamrater. Hon läser fjärde året kemiteknik och gör en master inom materialkemi.
– Roligt att det är mycket folk, så mycket liv. Det är skönt att vara tillbaka, träffa kamrater och göra grejer tillsammans. Hoppas att det håller sig så här, säger hon.

Emma Pettersson.

Undervisningen på campus har kommit i gång.
– Nu gör vi det mesta på plats, både föreläsningar och labbar. Men vissa föreläsningar sänds på Zoom och går att titta på hemifrån.

Det är stor skillnad mot förra läsåret.
– I fjol hade vi allt hemifrån. Men vi var ett litet gäng på fyra som tittade på föreläsningarna gemensamt hemma hos någon av oss. Det var för att ha kontakt med andra och få lite bättre motivation att plugga. Sitter man själv är det svårt att motivera sig, säger Emma Pettersson.

Återgång på många lärosäten
I en statistisk analys redovisar UKÄ en undersökning om lärosätenas planer på återgången till campus. UKÄ delar in de 40 lärosätena som svarat på enkäten i fyra grupper. 13 lärosäten återgick under första halvan av höstterminen i huvudsak eller till stor del till campus. 18 bedriver undervisningen i en blandning av campus och distans, medan fem lärosäten huvudsakligen eller till stor del behåller distansundervisningen. Fyra – mest stora, breda lärosäten – har inte tagit något centralt beslutat i frågan.

Glatt musicerande marscherar AllianceOrchestret runt i cirklar och ropar med ojämna mellanrum ut uppmaningar att komma till prova på-träffar för blivande medlemmar.

Chalmers tekniska högskola tillhör de lärosäten som till stor del återgått till ett öppet campus.
– Vi har en tvådelad strategi. Första läsperioden har vi organiserat så att studenterna till minst hälften ska vara schemalagda på campus. Det handlar om att mycket av våra studenters utbildning är praktisk, men också att de har socialt behov av att träffa sina lärare och sina studiekamrater, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor med ansvar för utbildningen vid Chalmers.

Den andra läsperioden ska genomföras utan restriktioner.
– Vi beslutade i våras om strategin i samtal med smittskyddet för Västra Götalandsregionen om hur man då förväntade sig att utvecklingen skulle se ut under hösten.

Sociala aktiviteter i smågrupper
Mottagningen av nya studenter vid Chalmers har pågått sedan mitten av augusti medan den ordinarie terminen började 30 augusti.
– Våra erfarenheter hittills är goda. Det är framför allt studentkåren som har ansvar för studenternas sociala aktiviteter under mottagningen. De har gjort aktiviteterna i små grupper. Som jag har fått rapporterat hade vi mycket liten smittspridning på Chalmers under mottagningen.

Anna Karlsson-Bengtsson.

Också andra sociala aktiviteter har dragit i gång på Chalmers, som pubar och gasker.
– Studentkåren har sina aktiviteter utifrån de rutiner de arbetat fram. De riskanalyserar sina aktiviteter och organiserar dem på ett tydligt genomtänkt sätt. Lärosätet och studentkåren har ett gott samarbete och vi kommunicerar mycket kring hur vi gör. Jag har stort förtroende för hur studentkåren genomför sina aktiviteter.

Oro i lärarkåren
Det finns en oro i delar av lärarkåren för smittspridning när campus öppnas.
– Men vaccinationen av andra dosen för den åldersgrupp som huvuddelen av våra studenter tillhör är ju i full gång och de kommer ganska snart att vara fullvaccinerade. Det tror jag gör att fler av våra medarbetare känner sig mer trygga med att undervisa och vara på campus framöver. Ju längre tiden går desto tryggare känner vi oss nog alla när vaccinationsgraden ökar i samhället, säger Anna Karlsson-Bengtsson.

I solskenet vid Chalmers bibliotek har grupper av studenter bänkat sig och äter sin lunch i solskenet.

Viktigt ta hänsyn till risker
Peter Hellqvist , ordförande i Saco-S-rådet vid Chalmers, kommenterar lärosätets strategi för återgången till campus.
– Det har funnits ett väldigt stort tryck från studentkåren för återgång till campusundervisning. Arbetsmiljön har ju varit väldigt dålig för många studenter, inte minst de som kom till stan som nya studenter förra året, säger han.

– Ur facklig synvinkel är det nu viktigt att Chalmers tar hänsyn till eventuella risker som kan uppstå, att arbetsgivaren följer riktlinjer för arbetsmiljö och anpassning om man har sjukdomar som kan påverkas av corona. Jag har fått intrycket att Chalmers gör det.

Peter Hellqvist.

”Bör tala om hur det ska gå till”
Också på ett annat sätt bör Chalmers ta sitt arbetsgivaransvar, anser Peter Hellqvist.
– Chalmers säger att vi ska gå tillbaka till campus och det är viktigt att den återgången sker på ett ordnat vis. Det är vår åsikt att Chalmers ska ta sitt arbetsgivaransvar och tala om hur återgången till campusundervisning ska gå till så det inte blir upp till varje enskild individ att bedöma det.

Även Peter Hellqvist tar upp att det finns en viss oro för coronasmitta bland lärare.
– En del lärare har varit oroliga att komma tillbaka. Det måste hanteras efterhand och det tror jag vi kan göra också.

En osäkerhetsfaktor är hur många som är vaccinerade.
– Ur ett fackligt perspektiv får inte högskolan ställa krav på att medarbetarna vaccineras. Eller ställa frågor kring det, utan det är upp till varje individ att göra den riskbedömningen. Vi vet ju inte hur många som är vaccinerade, men det har i undersökningar framkommit att bland folk med högre utbildning är vaccinationsgraden hög, och det finns skäl att tro att det är samma på Chalmers.

Äntligen tillbaka på campus! Det är fullt med studenter på grönområdet framför studentkårens sittningslokal Tågvagnen och runt A-dammen vid Arkitektursektionen.

”Många längtar”
Inte heller kan lärosätet ställa krav på att studenterna är vaccinerade.
– De grupper som är minst vaccinerade är ju de yngre grupperna. Så det är viktigt för allas trygghet att det inte sprids smitta där. Men den information som jag har fått är att man har skött det bra, under mottagningen av nya studenter har man gjort en anpassning med mindre grupper och mer utomhus. Det finns också finns gott om lediga tider vid vaccineringscentralen på campus.

Men trots oro för smittspridning verkar glädjen att komma tillbaka till campus överväga.
– Många längtar att komma tillbaka och träffa både kollegor och studenter live.

Och det finns många specialanpassningar som man tvingats till under pandemin när det gäller labbar och annat som det är en lättnad kunna gå ifrån. Jag tror det är många som tycker det är bra att kunna göra som man gjorde tidigare. Coronastängningen har ju också utvecklat digitalisering och nytänk, vissa av dessa arbetssätt kan också tas med in i den framtida metodiken, säger Peter Hellqvist.

Studentkåren positiv
Studentkåren vid Chalmers är positivt inställd till åt återgången till campus. Universitetsläraren frågar kårordföranden Catrin Lindberg vad hon anser om Chalmers planering för campusundervisningen efter pandemin.

Catrin Lindberg.

– Vi ser väldigt positivt på Chalmers strategi för återgången till campus. Chalmers har varit lyhörda för kårens inspel i den här frågan. Vi känner oss bekväma med det. Sedan får vi bevaka så det fungerar bra, men hittills tycker vi att det gör det, säger hon.

Catrin Lindberg tycker att undervisningen fungerar bra.
– Vi i kåren uppfattar att det finns en lyhördhet hos både lärare och studenter att mötas i hur situationen ska lösas. Sedan märker vi att studenterna är nöjda med att vara tillbaka i delvis campusundervisning eller hybridformat. Det är viktigt för motivationen för studenterna att få vara tillbaka.

Även mottagningen av nya studenter utföll väl.
– Mottagningen har gått bra, våra studenter som arrangerat har tagit jättestort ansvar. De har jobbat länge med rutiner och riskbedömningar för att minska risken för smittspridning. Vi tycker det har fungerat bra och att vi har haft en väldigt god dialog med Chalmers om hur vi kan samarbeta, säger Catrin Lindberg.

Per-Olof Eliasson
Per-Olof Eliasson

FAKTA. Så går lärosätena tillbaka till campus

 

UKÄ delar in lärosätena i fyra grupper beroende på hur de svarat på enkäten.

 

1. Huvudsakligen campus

De tekniska lärosätena planerar för en snabb återgång till campusförlagd undervisning. Linköpings universitet, Karolinska institutet och Linnéuniversitet hör också till de lärosäten som huvudsakligen återgår till campus från och med terminsstarten, liksom Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan. Det gäller även Röda korsets högskola och Sophiahemmet högskola samt några mindre enskilda lärosäten.

 

2. Blandning mellan campus och distans

Närmare hälften av lärosätena som svarat på UKÄ:s frågor kommer att bedriva sin verksamhet i en blandning mellan campusförlagd undervisning och distansundervisning. Bland dem finns Göteborgs universitet, SLU, Malmö universitet och Mittuniversitetet.

 

3. Huvudsakligen på distans

Några lärosäten har valt att behålla undervisningen huvudsakligen på distans under höstterminens inledande del och med en succesiv återgång till campus. Bland dem finns Umeå universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Borås.

 

4. Inga centrala beslut

Vid några lärosäten fattas inte de aktuella besluten om hur undervisningen ska bedrivas på central nivå. Till denna grupp hör huvudsakligen några större universitet med en bred verksamhet, universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm samt Södertörns högskola.

 

Källa: UKÄ:s rapport om återgång till campus

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023