Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Pandemin satte fart på europeisk samverkan

En underbar möjlighet att utöka sitt kontaktnät och utbyta erfarenheter med andra universitet. Det anser Lisbeth Aggestam, lärare vid Göteborgs universitet om Europauniversiteten.

17 september, 2021
Kristina Wallin
Göteborgs universitet har varit med i EU-samarbetet med Europauniversitet sedan starten 2019.
Lisbeth Aggestam

Göteborgs universitet har varit ett Europauniversitet sedan starten 2019, med programmet Eutopia. Universitetslektorn Lisbeth Aggestam och samordnaren Karin Jonson anser att det är väldigt positivt.
– Jag hade visserligen en hel del kontakter utomlands, eftersom jag jobbat utanför Sverige, men det är alltid värdefullt att få nya, säger Lisbeth Aggestam, som är statsvetare och undervisar i ledarskap och EU.

– Det som är fint med Europa­universitetet är att man ingår i en community, där det finns en motsvarighet till en själv inom de andra universiteten. Vi berättar för varandra vad vi gör och funderar på hur vi kan bidra till varandras kurser. Dessutom kan man få hjälp med praktiska problem.

Karin Jonson

Det finns flera olika projekt inom Eutopia och Karin Jonson är samordnare för hela programmet vid Göteborgs universitet. Hon har hand om organisationen och den byråkratiska delen.
– Jag hade erfarenhet från svenskt biståndsarbete inom Sidas ram, men hade aldrig jobbat med EU-finansiering. Det är extremt minutiöst, konstaterar hon.

”Blev tvungna att tänka digitalt”
Mycket i projekten bygger på att lärare och studenter träffas fysiskt, något som covid-19 satte stopp för innan det hann börja. Trots det är båda överens om att pandemin i slutänden gjorde att projekten fick bättre fart.
– Vi blev tvungna att tänka digitalt. Till exempel filmade vi föreläsningar och delade inom nätverket. Vi ordnade kurser på nätet och organiserade bland annat flera workshoppar där studenterna lärde sig beslutsfattande inom EU. Allt blev snabbare och mer kreativt när vi väl började tänka i de banorna, förklarar Lisbeth Aggestam.

”En experimentverkstad”
Båda två ser fram emot att fortsätta jobba inom projekten.
– Europauniversiteten är ju en experimentverkstad, en möjlighet att testa nya sätt att arbeta på. Jag tycker att det finns balans mellan lärosätena som ingår, vart och ett av dem har sina käpphästar och kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Jag är övertygad om att detta kommer att utveckla framtidens utbildning, säger Karin Jonson.

Kristina Wallin
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023