Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Naturen som socialt rum har fått större betydelse”

Hallå där Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet och programchef för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

17 september, 2021
Per-Olof Eliasson
Peter Fredman
Peter Fredman

Vad innebär det att 2021 är Frilufts­livets år?
– Det är ett sätt att lyfta och manifestera friluftslivet och ytterst att stimulera fler till att ge sig ut i skog och mark. Initiativtagare är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårds­verket. Frilufts­livets år planerades innan coronapandemin och det blir kanske lite paradoxalt när det sammanfaller med pandemin som inneburit att fler ger sig ut naturen.

Hur har debatten om frilufts­livet under pandemin gått?
– Den har i hög grad kretsat kring att man upplever att det är för mycket människor på samma plats och att det blir trångt, nedskräpning och slitage. Vi ser att platser som redan var populära har blivit ännu mer besökta nu. Men det som lyfts upp som problem finns ju inte på långa vägar överallt och hela tiden. Man kan få fina upplevelser genom att välja en annan vandringsled eller en annan tidpunkt.

Men trängsel är väl bara den ena sidan av saken?
– Ja, det är otroligt positivt att fler ger sig ut i skog och mark. I den Mistra-finansierade forskning som vi bedriver och som handlar om hållbart friluftsliv och hållbar sport har vi gjort flera studier kring vad pandemin innebär för idrott och friluftsliv i Sverige. Och då ser vi att naturen som socialt rum har fått mycket större betydelse under pandemin. Det är väldigt intressant.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023