Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

GU-professor håller i trådarna till Svensk ordbok

Hallå där Emma Sköldberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet och huvudredaktör för den nya upplagan av Svensk ordbok.

15 september, 2021
Linus Hellerstedt
Emma Sköldberg
Emma Sköldberg

Vad är Svensk ordbok?
– En av tre ordböcker som utarbetas på uppdrag av Svenska Akademien. Det finns Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som är den normativa ordlistan, Svenska Akademiens ordbok, som är den historiska ordboken och Svensk ordbok, SO. Mellan dem finns tydliga skillnader. SAOL ger främst information om stavning och böjning. I SO står det mer om varje ord, den är deskriptiv.

Hur har boken kommit till?
– Den bygger på en omfattande orddatabas som förvaltas och utvecklas vid Göteborgs universitet. Principen är att jämföra innehållet i databasen med enorma mängder text, som nyhetstexter eller romaner. Det blir till listor på ord som inte finns i databasen, och som blir nyordskandidater. Bedömer vi att orden har blivit en del av svenskan kan de införlivas i ordboken. Samtidigt uppstår det motsatta, att ord finns i ordlistan men inte i texterna.

Senaste versionen kom för tolv år sedan. Hur lång tid tar det innan det behövs en ny ordbok igen?
– Det ligger alltid mycket arbete bakom en ny upplaga av en ordbok, i alla fall en tryckt. Men SO finns bara i digital form så vi hoppas kunna uppdatera oftare än så. Målsättningen är att uppdatera en gång om året, men i slutänden är det Svenska Akademien som bestämmer.

FOTNOT Svenska Akademiens tre ord- ­böcker hittar du på svenska.se.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023