Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Distansstudier kräver nya examinationsformer

Digitaliseringen som skett under corona­pandemin gör att det behövs nya former för examination, visar en ny forskningsstudie.

15 september, 2021
Linus Hellerstedt
"Universitetsvärlden har varit långsammare än grund- och gymnasieskolan och suttit fast i salstentor, vilket inte alltid är det bästa verktyget", säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Christian Lundahl.

Forskare från sex olika länder har undersökt hur digitaliseringen som följt av coronapandemin har inverkat på examinationer. Studien visar att examinationsformerna behöver utvecklas.
– Universitetsvärlden har varit långsammare än grund- och gymnasieskolan och suttit fast i salstentor, vilket inte alltid är det bästa verktyget, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet och en av forskarna bakom studien.

Salstenta inte för alla
Salstentan passar vissa bättre än andra, och kan skapa stress hos individer med funktionsnedsättning, enligt Christian Lundahl. De kan kräva ett arbetsminne eller koncentrationsförmåga som vissa inte har.
– Det innebär inte att det är något fel på salstentor i sig, men det är inte så bra om det är det enda man använder, säger han.

Alternativ till salstentor kan vara traditionella hemtentor eller att studenten digitalt instruerar en annan person att utföra en laboration.
– Ett motstånd när det gäller hemtentor brukar ofta handla om att man är rädd för fusk, men då kan man formulera frågorna så att de öppnar upp för studenterna att reflektera och resonera, säger Christian Lundahl.

Fler disciplinärenden under pandemin
Efter att antalet disciplin­ärenden ökat under corona­pandemin, tillsatte Sveriges universitets- och hög­skole­förbund, SUHF, en utredning kring digitala examinationer. Utredarna har nu presenterat ett antal rekommendationer till landets lärosäten.

En är att examinationer ska liveströmmas, utan att några inspelningar sparas. Om inspelningen ska användas för att bedöma eller dokumentera studentens insats är det däremot tillåtet att spara det inspelade materialet, slår SUHF fast.

Vissa studenter som intervjuats inom forskningsstudien uttryckte dock en stress över att känna sig övervakade, beskriver Christian Lundahl.
– Man behöver ha ett studentperspektiv. Om de sitter i hemmiljö kanske det är mer än bara datorn som visas, och det kanske inte alla är bekväma med. Det kan också upplevas obehagligt att inte veta exakt när man är övervakad. Vid salstentor ser man ju sin övervakare.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023