Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Visselblåsare ansöker om prövning i Europadomstolen

Visselblåsarna i Macchiarini-fallet tar sitt ärende vidare till Europadomstolen. Detta efter att inga svenska domstolar velat pröva fallet där de anklagats för att ha bidragit till forskningsfusk.

14 september, 2021
MarieLouise Samuelsson

Det är de tre så kallade vissel­blåsarna och ytterligare en forskare vid Karolinska institutet, KI, som med hjälp av Centrum för rättvisa, CFR, söker prövning och upprättelse efter att ha anklagats för att ha bidragit till Paolo Macchiarinis forskningsfusk. KI kom 2018 med sitt beslut samtidigt som man fällde Macchiarini (Universitets­läraren, 15 november 2018).

De anklagade forskarna var alltså de som avslöjade Macchiarini och hans dödligt oetiska behandlings­metoder. Att de själva bedömdes ha ägnat sig åt oredlighet alternativt vara klander­värda påverkade självfallet deras karriärer, särskilt som KI:s beslut inte gick att överklaga.

I en analys av fallet beskrev professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, KI:s agerande som ”en kollektiv bestraffning” och hävdade att ”det är uppenbart att KI inte förstått eller respekterat ens de mest grundläggande förvaltningsrättsliga regler som syftar till att skydda enskildas rättstrygghet”.

Sökte prövning i svenska instanser
2018 tog sig CFR an de klandrade forskarnas sak och man vände sig till Förvaltningsrätten i Stockholm, som dock 2019 gav beskedet att KI:s dom inte var möjlig att överklaga (Universitetsläraren, 28 mars 2019). Fallet och forskarnas krav på att få sin sak prövad i domstol togs därefter till Kammarrätten som avvisade rätten till prövning. Nästa instans, Högsta förvaltningsdomstolen tog inte heller den upp fallet.

Forskarna vände sig också till Justititiekanslern, JK, för att få skadestånd för bland annat ombudskostnader, lidande och att KI:s beslut och repressalier har påverkat deras karriärer, men JK avvisade kravet.

”Viktigt för visselblåsarskyddet”
Efter flera års turer låter de fyra forskarna alltså CFR ta frågan vidare till Europa­domstolen.
I CFR:s pressmeddelande säger Alexander Ottosson, jurist vid CFR, bland annat att ”rätten att få överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol för att kunna försvara sig mot allvarliga anklagelser är grundläggande i en rättsstat. Det är viktigt både för visselblåsarskyddet inom medicinsk forskning och för patientsäkerheten i Sverige att det här fallet prövas av Europadomstolen”.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023