Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hög lön för rektorer som slutat

Med sina 128 000 kronor i månaden är Torbjörn von Schantz sannolikt Sveriges bäst avlönade professor i zoologisk ekologi. Hans höga lön beror på ”efterlönen” från tiden som rektor vid Lunds universitet, som han behåller fram till pensionen. Universitetsläraren har läst några överenskommelserna för rektorer som vid olika lärosäten.

10 september, 2021
Björn Forsberg
tusenlappar
Flera lärosäten har skrivit avtal med sina rektorer som innebär att de får behålla sin rektorslön även efter att de har avslutat sin tjänst som rektor.
Torbjörn von Schantz.

Lunds universitet är ett av de lärosäten som har skrivit avtal med sina rektorer om vad som gäller när de har avslutat sin tjänst som rektor – det gäller i vissa fall även lärosäten där rektorn haft sin anställning innan rektorsuppdraget. Avtalen har tillkommit lokalt och Universitetsläraren har läst några av de överenskommelser som finns.
”Då anställning som rektor upphör ska Torbjörn von Schantz återgå till sin anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten med oförändrade löne-och anställningsvillkor inom universitetet samt ingå i kommande lönerevisioner”, står det i rektorskontraktet för Torbjörn von Schantz.

Astrid Söderbergh Widding.

Vid Stockholms universitet gäller att den nuvarande rektorn Astrid Söderbergh Widding när hon slutar som rektor ska återvända till sin tjänst som professor vid institutionen för mediestudier. Sin rektorslön får hon behålla i två år efter att hon lämnat uppdraget som rektor.

Även vid Uppsala universitet är den nuvarande rektorn Anders Hagfeldt, efter sitt förordnande som rektor, garanterad att behålla sin rektorslön i ytterligare två år. Han har också rätt till ett belopp på 500 000 kronor, vilket ska underlätta hans återetablering som professor.

Anders Hagfelt.

Den tidigare rektorn i Uppsala, Eva Åkesson, har en liknande överenskommelse, beträffande det som kan definieras som efterlön och återetablering. Hon har dessutom en överenskommelse med Lunds universitet, där hon har varit prorektor, om ytterligare två år med bibehållen lön, och därefter får hon ett så kallat eftertillägg.

Eva Åkesson.

”Eftertillägg om 24 000 kronor utgår från den 1 januari 2023 och utbetalas av universitetet centralt. Eftertillägget utgår så länge som Åkesson är anställd vid Lunds universitet …”

Andra lärosäten har policyer beträffande repatrieringstid och lönepåslag efter tjänstgöring som prefekt, dekan eller vicerektor – och som även gäller för rektor .

Den typ av överenskommelser universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm har gjort med sina rektorer finns beskrivna i en analys som Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram, ”Rektors avgångsvillkor – vem kan fastställa dem?”.

Det är regeringen som fastställer lönen för rektorer vid statliga universitet och högskolor. Beträffande avgångsvillkoren är det däremot, enligt SUHF:s utredare Curt Karlsson, universitetets styrelse som beslutar om frågan är av ”principiell vikt”. Han hänvisar i ett pm till 2 kap. 2§ i högskolelagen och 2 kap. 2§ i högskoleförordningen.

”Som den är formulerad ger den styrelsen ett betydande handlingsutrymme, eftersom det är styrelsen själv som avgör om ett visst ärende är av ”principiell vikt”. Jag ser inga svårigheter för en högskolestyrelse att hävda att regleringen av avgångsvillkoren för lärosätets rektor utgör en fråga av principiell vikt.”

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023