Handels rektor toppar fortsatt löneligan

Ekonomi, teknik och medicin ger hög lön åt universitetsrektorer. I alla fall om man utgår ifrån de tre lärosäten som betalar högst lön åt sin respektive rektor.
Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar lönelistan även i år.

Lars Strannegård vid Handelshögskolan i Stockholm toppar årets löneliga bland rektorer på Sveriges universitet och högskolor, med en månadslön på 231 000 kronor. Han följs av rektorerna vid Chalmers, Karolinska institutet och Högskolan i Jönköping.

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers.

Tunga ämnen som ekonomi, teknik och medicin ser ut att ge ekonomiskt lyft åt rektorer. Tre av de fyra lärosäten som betalar sin rektor bäst har dessutom en enskild huvudman: Handelshögskolan, Chalmers och Högskolan i Jönköping. Mjuka ämnen och en liten högskola är däremot ett dåligt argument i lönerevisionen.

Kvinnliga rektorer har lägre lön
I botten på löneligan återfinns Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Konsthögskolan. Samtliga har även en kvinnlig rektor.

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet.

De kvinnliga rektorerna, som utgör cirka en tredjedel av rektorerna, har en snittlön som är omkring 10 000 kronor lägre i månaden än snittlönen för en manlig rektor. Men om man jämför rektorslönerna på lärosäten av liknande storlek är lönerna likartade mellan könen.

Sedan förra året har Uppsala universitet och Lunds universitet fallit från femte respektive sjätte plats till sjunde och åttonde plats i löneligan. Orsaken är att båda lärosätena har nya rektorer med en något lägre ingångslön än slutlönen för föregångarna.

Agneta Marell, rektor Högskolan i Jönköping.

Lönekostnaden för rektorer ökar
Totalt har lönekostnaden för rektorerna ökat med två procent sedan förra året. I kronor räknat har Lars Strannegård fått 4 356 kronor mer i lön varje månad. Agneta Marell vid högskolan i Jönköping 3 400 kronor mer och Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet 2 500 kronor ytterligare. I övrigt ligger löneökningarna på någon eller par tusenlappar i månaden.

 


Kategorier: Artiklar, Villkor
Lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, Karolinska institutet, Stockholms universitet

Read this article in English