Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Handels rektor toppar fortsatt löneligan

Ekonomi, teknik och medicin ger hög lön åt universitetsrektorer. I alla fall om man utgår ifrån de tre lärosäten som betalar högst lön åt sin respektive rektor.

10 september, 2021
Björn Forsberg
Juliana Wiklund
Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar lönelistan även i år.

Lars Strannegård vid Handelshögskolan i Stockholm toppar årets löneliga bland rektorer på Sveriges universitet och högskolor, med en månadslön på 231 000 kronor. Han följs av rektorerna vid Chalmers, Karolinska institutet och Högskolan i Jönköping.

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers.

Tunga ämnen som ekonomi, teknik och medicin ser ut att ge ekonomiskt lyft åt rektorer. Tre av de fyra lärosäten som betalar sin rektor bäst har dessutom en enskild huvudman: Handelshögskolan, Chalmers och Högskolan i Jönköping. Mjuka ämnen och en liten högskola är däremot ett dåligt argument i lönerevisionen.

Kvinnliga rektorer har lägre lön
I botten på löneligan återfinns Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Konsthögskolan. Samtliga har även en kvinnlig rektor.

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet.

De kvinnliga rektorerna, som utgör cirka en tredjedel av rektorerna, har en snittlön som är omkring 10 000 kronor lägre i månaden än snittlönen för en manlig rektor. Men om man jämför rektorslönerna på lärosäten av liknande storlek är lönerna likartade mellan könen.

Sedan förra året har Uppsala universitet och Lunds universitet fallit från femte respektive sjätte plats till sjunde och åttonde plats i löneligan. Orsaken är att båda lärosätena har nya rektorer med en något lägre ingångslön än slutlönen för föregångarna.

Agneta Marell, rektor Högskolan i Jönköping.

Lönekostnaden för rektorer ökar
Totalt har lönekostnaden för rektorerna ökat med två procent sedan förra året. I kronor räknat har Lars Strannegård fått 4 356 kronor mer i lön varje månad. Agneta Marell vid högskolan i Jönköping 3 400 kronor mer och Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet 2 500 kronor ytterligare. I övrigt ligger löneökningarna på någon eller par tusenlappar i månaden.

 

Björn Forsberg
Juliana Wiklund

FAKTA. TOPP 5: Så mycket tjänar rektorerna

  1. Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm, 231 000 kronor i månaden.
  2. Stefan Bengtsson, Chalmers, 189 100.
  3. Ole Petter Ottersen, Karolinska institutet, 145 300.
  4. Agneta Marell, Högskolan i Jönköping, 140 000.
  5. Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, 129 000.

Hela listan hittar du här.

 

Källor: Regeringsbeslut samt lärosäten med enskild huvudman.

 

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023