Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Trevlig sommar med lästips!

Universitetsläraren önskar alla läsare en skön och avkopplande sommar. Redaktionen är semesterledig till mitten av augusti. Till dess passar vi på att tipsa om lite längre artiklar som vi publicerat under första halvåret.

1 juli, 2021
Universitetsläraren
Prästkragar
Glad sommar, önskar Universitetsläraren

Fokus-reportage

 

Illustration: Robert Hilmersson

Rasism och diskriminering
Det har länge pågått en diskussion om hur kön påverkar människors möjligheter inom akademin. Men hur ser det ut med rasism och diskriminering utifrån etnisk tillhörighet? Det finns inte mycket forskning på området, men den som finns tyder på att kränkningar och exkludering förekommer.
Under våren har också en intensiv debatt blossat upp kring masterprogrammet i sexologi. Vissa menar att det förekommer rasism på utbildningen – andra menar att anklagelser om rasism används för att tysta lärare och studenter.

 

Illustration: Robert Hilmersson

Lärosätenas styrelser
Styrelserna har den yttersta makten över lärosätena, men måste balansera mellan att inte lägga sig i forskning och utbildning samtidigt som man har ansvar för det som anses principiellt viktigt.
Regeringen har i sin tur makten över tillsättningen av ledamöter, där de senaste decennierna har inneburit en ökad närvaro av styrelseproffs, företagsledare och myndighetschefer.

 

Illustration: Robert Hilmersson

Adjunkterna – akademins slitvargar
Den i akademin inbyggda spänningen mellan forskning och undervisning manifesterar sig i utvecklingen av kategorin adjunkter. Från att ha varit nästan osynliga blev de under 1990-talet den dominerande gruppen lärare. För att sedan under den senaste 20-årsperioden krympa till hälften.
Vad hände egentligen?

 

Illustration: Robert Hilmersson

Polisutbildning i förändring
Brottsbekämpning finns skyhögt på den politiska agendan och partierna har budgivning om vem som kan leverera flest poliser. Samtidigt går det trögt med den förändring av polisens utbildning som förespråkats i decennier.
Som ett försök att attrahera fler sökande vill samtliga lärosäten som utbildar poliser se en akademisering fullt ut.
Regeringen hoppas få till en parlamentarisk majoritet under våren, men fortfarande finns myter om polisyrket som att akademisering skulle locka ”fel” studenter.

Porträtt

 

 

Han vill knäcka koden till perfekta låten
Han är musikern och Beatlesfantasten som blev musiklärare och halkade in på konstnärlig forskning. Genom att studera sitt eget låtskrivande försöker David Myhr knäcka koden till hur en perfekt popmelodi blir till.

 

 

Hon lyssnar på släkthistorier
Vem är jag? Vem är du? Så skriver Karen Ann Blom på sin webbsida. De två frågorna är centrala i hennes doktorandstudier vid Högskolan i Jönköping, men också i livet i stort. Hon studerar hur människor knyter an till personer och platser, och hur det påverkar deras identitet.

 

Skrev på för fred – fick sparken
Den turkiske universitetsläraren och forskaren Onur Can Taştan skrev på en fredspetition mot stridigheter i sydöstra Turkiet. Då blev han av med jobbet. Med hjälp av SULF har han kommit till Uppsala universitet och studerar fackliga organisationer i Sverige och Turkiet.

 

 

Hon skildrar Vietnams historia genom konsten
Inspirerad av familjefotona som överlevt krig och flyktingskap utforskar konstnärs­doktoranden Jacqueline Hoàng Nguyễn Vietnams frihets­rörelser genom landets egen foto­historia.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023