Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så påverkas universitetslärare och forskare av nya LAS-förslaget

Regeringen har presenterat tre utredningar med lagförslag som ska reformera arbetsrätten.
– Lagförslagen ligger nära den överenskommelse som arbetsmarknadens parter förhandlat fram, säger Jan Gladh, SULF:s förhandlingschef för det privata avtalsområdet.

10 juni, 2021
Per-Olof Eliasson
Jan Gladh

Jan Gladh understryker att lagförslagen innebär en enhet.
– Det är en kedja, som betonar tryggheten i systemet. Den är både flexibel, möjliggör omställning, och befordrar en trygghet på arbetsmarknaden. Det är en hel kedja som inte ska tappa bort individer, det är ett ganska bra tänk.

”Förbättring gällande visstider”
Den punkt som kanske har störst påverkan på högskolesektorn är den förändrade LAS-gränsen.
Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Därvid ändras reglerna till att det bara ska behövas 12 månader innan anställningen omvandlas till tillsvidareanställning, mot 24 månader nu.
– Som bekant finns det en visstidsproblematik inom universitetssektorn med 30 procent av forskande och undervisande personal som är visstidsanställda. Motsvarande siffra inom den privata sektorn är tio procent. Med det nya förslaget blir det en förbättring när det gäller visstidsanställningar.

Betald vidareutbildning
Lagförslagen innebär också rätt till betald vidareutbildning, om man varit anställd i minst åtta år, och kan då få 80 procent av lönen under ett år.
– Det är särskilt omnämnt i utredningarna att även forskare och universitetslärare ska få del av betald vidareutbildning under ett års tid för att förbättra sina chanser till arbete. Det gäller om studierna är i närliggande forskningsområden.

Större undantag blir möjligt
Ytterligare en punkt i förslagen är förändringar i turordningsreglerna. Arbetsgivaren ska få göra undantag från turordningsreglerna för tre i stället för två anställda.
– Min bedömning är att det här har betydelse även för högskolesektorn, särskilt där man lägger ner hela institutioner.

A-kassa i väntan på domstolsbeslut
En punkt som inte är specifik för högskolesektorn är att uppsägning på ”saklig grund av personliga skäl” ändras till ”sakliga skäl”.
– Ändringen innebär bland annat att när man blir uppsagd på sakliga skäl och det blir en tvist är man inte kvar i anställning, som det är nu. Utan den uppsagde får a-kassa. Visar det sig när tvisten avgjorts i domstol att arbetsgivaren sagt upp på felaktiga grunder kommer arbetsgivaren att få höga böter, säger Jan Gladh.

Lagförslagen går nu ut på remissrunda som avslutas 15 september.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023