Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bedömargrupp riskerar missa viktiga perspektiv

UKÄ ska utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Men bedömargruppen är homogen och riskerar att missa viktiga perspektiv, menar en person med insyn i processen.

3 juni, 2021
Jennie Aquilonius
Heléne Fröborg

Nu ska Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Men de två grupper som ska ge råd om vilka frågor som behöver få svar och bedöma lärosätenas arbete består av personer med svenskklingande namn, något som tidningen Lundagård tidigare rapporterat om.

En person med insyn i processen, Alex (som egentligen heter något annat), hörde av sig till Universitetsläraren och var bekymrad över bristen på etnisk mångfald. Om du har andra livserfarenheter kan du vara mer kritisk och se andra saker, menar hen.
– För den som till exempel har utländsk bakgrund och är uppväxt i ett utsatt område är en universitetskarriär ofta inte det självklara valet efter gymnasiet. Risken, om representativiteten i bedömargruppen är liten, är att bedömarna tycker att lärosätenas arbete fungerar bra och missar viktiga utvecklingsområden, säger Alex.

”Vore bra med mångfald”
Hen berättar att UKÄ brukar jobba med representativitet i bedömargrupperna. Det är till exempel viktigt med en jämn könsbalans och att det finns personer som har kunskap om det område som ska granskas, det kan vara att representanter för arbetstagarorganisationer finns med när lärarutbildningen ska granskas.
– Representation är en demokratifråga och kan även påverka gruppens legitimitet. När det handlar om att bedöma arbetet med breddad rekrytering vore det bra med en mångfald bland bedömarna.

Alex menar att myndigheten borde ha gjort mer för att öka mångfalden i grupperna.
– UKÄ hade kunnat skriva i nomineringsbreven till lärosätena att man efterfrågar en gruppsammansättning som speglar Sveriges mångfald eller liknande. Signalera att utländsk bakgrund ses som en styrka, säger hen.

”Noga med att få in olika kompetenser”
UKÄ analyserade först vilka organisationer som var viktiga att få med i den rådgivande gruppen och bad dem utse representanter. Det blev en grupp med personer från Include, ett nationellt nätverk för breddad rekrytering, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges kommuner och regioner, lärarförbunden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Stockholms universitet. De definierade kärnfrågor som utvärderingen ska ge svar på och föreslog utvärderingsfrågor.
UKÄ bad också lärosätena, Sveriges förenade studentkårer och olika arbetsgivare att nominera kandidater till den grupp som ska bedöma lärosätenas självvärderingar av sitt arbete med breddad rekrytering.

Heléne Fröborg

Heléne Fröborg, projektledare för utvärderingen, berättar att UKÄ framför allt sökte personer med lång erfarenhet av att jobba med breddad rekrytering, både på ledningsnivå och operativ nivå.
– Vi har varit noga med att få in olika kompetenser och har inte i första hand tänkt att det man har egna erfarenheter av är det man kan bedöma. De ska bedöma lärosätenas arbete utifrån sin samlade kunskap om arbete med frågor som rör breddad rekrytering.

Hon tillägger att social bakgrund, alltså föräldrarnas utbildningsnivå, är den dimension av sned­rekrytering som är mest oförändrad över tid och därför bedöms som svårast att komma åt.

Viveka Persson

”Har använt gamla formuleringar”
Viveka Persson, gruppchef på UKÄ:s utvärderingsavdelning, tycker att det är bra att frågan om representation lyfts. Efter Lundagårds artikel har utvärderingsavdelningen diskuterat frågan om mångfald.
– Jag tror att vi, utan att reflektera, har använt gamla formuleringar i våra nomineringsbrev. Vi har skrivningar om att vi vill ha en jämn könsfördelning och en bra spridning när det gäller vilka typer av lärosäten och vilka regioner som är representerade. Jag håller med om att våra bedömargrupper, utifrån namn, är homogena rent generellt, säger Viveka Persson.

Sammansättningen i bedömargruppen för breddad rekrytering är beslutad, säger hon, men UKÄ tar med sig kritiken.
– Vår utmaning är att vi är beroende av nomineringar från lärosäten och intresseorganisationer. Vi behöver titta på sättet vi formulerar våra nomineringsbrev på. Jag tror att vi framgent ska trycka mer på att vi efterlyser en mångfald bland dem som nomineras till bedömargrupperna.

En sådan formulering skulle signalera att UKÄ tycker att frågor om mångfald och representation är viktiga, menar hon. Den skulle också kunna leda till att lärosätena tänker ett varv till kring vilka personer de nominerar.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023