Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tentamen på papper blir snart historia

Sunets nya tjänst Digital examen gör det möjligt för lärosätena att hantera hela processen för examination digitalt.

1 juni, 2021
Per-Olof Eliasson
Den nya digitala examinationen är i första hand avsedd att genomföras som en salstentamen med tentavakt.

Tjänsten är avsedd att ersätta vanlig salstentamen, som görs med papper och penna, med en motsvarande tentamen som görs i dator. När studenten startar den digitala tentamen låses resten av datorn så det inte går att komma åt filer eller gå ut på nätet. Det fungerar både med lärosätets datorer och med studentens egen dator.

I systemet finns även möjlighet för lärarna att göra utvalda digitala resurser tillgängliga för studenten under tentamen, som pdf-dokument, webbsidor eller statistikprogrammet SPSS.

Linda Jerdenius

– Ur studenternas perspektiv används nästan uteslutande digitala verktyg i utbildningen, det är endast vid examination som man fortfarande har kvar papper och penna, säger tjänste­förvaltaren Linda Jerdenius.

Underlättar läsning och rättning
Digital tentamen har också många fördelar för lärarna.
– Det är lättare att läsa det som studenterna har skrivit, vilket effektiviserar bedömningen. Det går även att automatisera rättningen av flervalsfrågor. Integration med Ladok är också möjligt vilket underlättar administrationen kring examinationen, som resultatrapportering, säger Linda Jerdenius.

Även tidsmässigt finns vinster att göra. Inga papper behöver distribueras så lärarna kan börja rättningen direkt när tentamen är genomförd och flera lärare kan bedöma samma tentamen samtidigt.

Flera lärosäten anslutna
Tjänsten är en molntjänst som levereras av det norska företaget Inspera och som till exempel Göteborgs universitet använt sedan 2016.

Valter Nordh

– Upphandlingstekniskt är det en stor fördel att gå genom Sunet. När Sunet har gjort en upphandling är det enkelt för lärosätena att använda sig av den. Dessutom får lärosätena tillgång till användarforum och stöd via Sunet, säger Valter Nordh som är ansvarig för kontakten med lärosätena.

Tjänsten Digital tentamen har varit i gång sedan årsskiftet. Hittills har Göteborgs universitet, GIH, Umeå universitet, Malmö universitet, Luleå tekniska universitet och Försvarshögskolan gjort avrop för sammanlagt 65 000 studenter.

Per Nihlén

Per Nihlén, Sunets chef för utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster, lägger till:
– Det blir mest intressant när man kommer bortom att ersätta papper och penna och använder de digitala möjligheterna för att tillföra examinationerna något nytt.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023