Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Småsyskon väljer samma utbildning som äldre syskon

Hallå där Adam Altmejd, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Handelshögskolan som skrivit den vetenskapliga artikeln O Brother, Where Start Thou?

1 juni, 2021
Per-Olof Eliasson
Adam Altmejd
Adam Altmejd

Vad har du studerat?
– Artikeln handlar om att försöka förstå i vilken grad individer följer sina syskons utbildningsval.

Varför just den frågan?
– Det finns en stor kvarvarande ojämlikhet i utbildningsnivå och utbildningsval, i både rika och mindre rika länder. Men viss forskning har visat att förebilder är viktiga för att bryta mönstret. Och en av de faktorer som går att studera i stora dataset är syskonrelationer.

Vad är resultatet?
– Vi har tittat på ansökningar till högskolan i fyra länder, Sverige, USA, Chile och Kroatien, och ser förvånansvärt likartade effekter i alla länderna. Om ett äldre syskon börjar på högskolan blir yngre syskon mer benägna att söka till samma lärosäte och även, i något mindre utsträckning, till samma program.

Vilken lärdom ger studien?
– Kanske viktigast är hur viktigt sociala kontakter är för stora avgörande val som påverkar ens livschanser och möjligheter. Om sociala nätverk är en viktig förklaringsfaktor blir det mindre förvånande att ojämlikheten i utbildningsval är så svår att bli av med.

Vad tar du med dig från studien?
– Jag vill jättegärna på ett konkret plan jobba vidare med hur man kan etablera system för att ge ungdomar möjlighet att få kontakt med förebilder som kan hjälpa dem att ta steget till högre utbildning.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023