Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Särbehandling kollas vid landets lärosäten

Under våren har Arbetsmiljöverket startat en tillsyn av arbetsmiljön vid landets universitet och högskolor med fokus på kränkande särbehandling.

1 juni, 2021
Per-Olof Eliasson
Arbetsmiljöverkets tillsyn med fokus på kränkande särbehandling vid lärosätena kommer att bedrivas digitalt och på distans.
Eva Karsten

Tillsynen av lärosätena ingår i ett större sammanhang.
– Vi började den här tillsynen av kränkande särbehandling för två år sedan och inspekterade då film, kultur och teater. Sedan gick vi förra året över till trossamfunden. Och i år har vi gått vidare till universitet och högskolor, säger projektledaren Eva Karsten.

Vilka branscher som ska inspekteras beslutar Arbets­miljö­verket år från år.
– Det bestäms utifrån en omvärldsanalys, tillsammans med statistik och erfarenheter av inkomna anmälningar samt hur mycket vi tidigare har besökt olika branscher. Metoo bidrog naturligtvis till att vi valde att börja med film, kultur och teater.

Lite ohälsa, okunskap eller tystnadskultur
Universitet och högskolor har fått få besök av Arbets­miljö­­verket.
– Vi har av många skäl mycket tillsyn mot byggarbets­platser, skola och vård. Högre utbildning är en bransch som inte får den uppmärksamheten, till stor del är det ohälso­statistiken som styr oss. Om vissa branscher inte sticker ut så mycket i stati­stiken kan det finnas en anledning att undersöka vad det innebär. Det kan stå för att det finns väldigt lite ohälsa, eller så kanske man inte känner till att man ska anmäla, eller finns det en tystnads­kultur.

Tillsynen startade 1 april.
– Eftersom vi nu har pandemin så har vi ett lite annorlunda sätt att göra tillsyn. Det innebär att vi först skickar ut ett tillsynsmeddelande där vi begär in en redovisning av hur man arbetar med kränkande särbehandling. När redovisningen kommit in till inspektören bokar denne ett digitalt möte med den enhet man valt att inspektera, det kan vara en institution eller fakultet.

Det är långt ifrån alla lärosäten som kommer att få digitalt besök och det kommer att vara varierande på vilken nivå inspektionerna görs.
– Vi tror att det är bra att vi inte bara håller oss på en nivå, och inte bara vänder oss till personalavdelningen utan försöker komma så nära verksamheten som möjligt. Inspektören har fokus på att föra en diskussion om hur man arbetar med rutiner och riktlinjer, vilken kunskap det finns och så vidare. Det handlar om tillämpningen av de dokument man skickar in i den första fasen, säger Eva Karsten.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023