Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Student med funktionsnedsättning diskriminerades inte vid tenta

Det var inte diskriminering när en juriststuderande med funktionsnedsättning nekades att dela upp längre tentamina på två tillfällen. Det framgår av en dom i Lunds tingsrätt från den 19 maj, när frågan om tillgänglighet prövades i allmän domstol för första gången.

27 maj, 2021
Björn Forsberg
lagbok och klubba
I domen slår tingsrätten fast att det inte förekom någon diskriminering vid tentamenstillfället. Enligt Johanna Ingemarsson vid Malmö mot diskriminering, som företrädde studenten, var det första gången frågan om tillgänglighet vid examination prövades i allmän domstol.

Den studerande ville ha ett beslut på att hennes tentamina generellt skulle delas upp på två tillfällen. Lunds universitet erbjöd nytt beslut vid varje tillfälle av examinator – just i det här fallet en förlängd tentamenstid. Tingsrätten säger sig i domen ha förståelse för att den studerande själv hade velat ha sin tentamen uppdelad på ett annat sätt än vad som har skett, men att studenten har givits tillräckligt med stöd.
”Tingsrätten anser att (studenten, red. anm.) redan genom den förlängda skrivtiden vid tentamenstillfället … försatts i en jämförbar situation med övriga studenter utan hennes funktionsnedsättning.”

Studenten erbjöds också en möjlighet att dela upp sin tentamen på två tillfällen. Men då skulle den andra delen förläggas till den tid när omtentamen genomfördes, vilket studenten ansåg var missgynnande.
I stället ansåg studenten att Lunds universitet skulle fatta ett generellt beslut om att hon med anledning av funktionsnedsättningen skulle ha rätt att få ”längre salstentamina” uppdelade på två tillfällen med en dag emellan för återhämtning.
Lunds universitet avslog ansökan. Ett beslut som rätten nu prövade.

Första gången frågan prövas
Studenten företräddes av den ideella föreningen Malmö mot diskriminering, som hävdade att Lunds universitet missgynnat studenten ”genom att underlåta att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet vid tentamen”. Studenten hade därför inte försatts i en jämförbar situation med studenter utan hennes funktionsnedsättning.

Johanna Ingemarsson

Målet är, enligt föreningen, första gången som frågan om tillgänglighet vid examination har prövats i allmän domstol.
– Vi är besvikna. Inte minst eftersom vi vet att det här är frågor som berör många studenter runt om i Sverige. Frågan om tillgänglighet vid examination måste tas på större allvar inom högskoleområdet och vi är glada att det här ärendet har fört upp frågan på agendan, konstaterar Johanna Ingemarsson, juridiskt ombud för studenten.

”Ingen diskriminering”
Lunds universitet bestred att studenten hade utsatts för diskriminering, inte heller indirekt diskriminering för att examinator beslutat hur examinationen skulle genomföras.

I domen slår tingsrätten fast att det inte förekom någon diskriminering vid tentamenstillfället, och domstolen skriver vidare:
”Av ställningstagandet följer att (studenten, red. anm.) inte haft rätt att få ett generellt beslut om uppdelad tentamen för att försättas i en jämförbar situation med studerande utan hennes funktionsnedsättning. Redan därför kan Lunds universitets ställningstagande att neka henne ett generellt beslut om rätt till uppdelning av längre salstentamina inte utgöra diskriminering i form av bristande tillgänglighet … Av samma skäl kan ställningstagandet inte heller anses utgöra indirekt diskriminering.”

Studenten genomförde hela tentamen med förlängd skrivtid vid ett tillfälle och erhöll det högsta betyget på juristprogrammet hon dittills hade fått.
Parterna ska stå för sina respektive rättegångskostnader, vilket som ett undantag kan ske när mål om diskriminering prövas.
Domen kan överklagas till hovrätten fram till den 9 juni.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023