Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Försenad lön till anställda vid tre lärosäten

1 000 personer i högskolesektorn får sin löneutbetalning två dagar senare än vanligt. Orsaken är ett fel hos Statens servicecenter.

26 maj, 2021
MarieLouise Samuelsson
En tom plånbok
Tomt i plånboken? Om du är anställd på BTH, Konstfack eller Stockholms konstnärliga högskola så är majlönen två dagar försenad.

Löneutbetalningarna till de anställda vid Blekinge tekniska högskola, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola försenades denna månad. I stället för utbetalning den 25 maj kommer lönerna att betalas ut den 27 maj. Detta beroende på ett fel hos Statens servicecenter som hanterar utbetalningar till bland andra högskolor och universitet.

Förklaringen till dröjsmålet är, enligt Statens servicecenter, den mänskliga faktorn, ett internt handhavandefel i samband med att lönefiler bemyndigas för överföring till bank. Statens servicecenter har 130 så kallade lönekunder, av dessa drabbades alltså tre myndigheter – de förutnämnda lärosätena och därmed sammanlagt 1 000 löntagare.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023