Försenad lön till anställda vid tre lärosäten

1 000 personer i högskolesektorn får sin löneutbetalning två dagar senare än vanligt. Orsaken är ett fel hos Statens servicecenter.
En tom plånbok
Tomt i plånboken? Om du är anställd på BTH, Konstfack eller Stockholms konstnärliga högskola så är majlönen två dagar försenad.

Löneutbetalningarna till de anställda vid Blekinge tekniska högskola, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola försenades denna månad. I stället för utbetalning den 25 maj kommer lönerna att betalas ut den 27 maj. Detta beroende på ett fel hos Statens servicecenter som hanterar utbetalningar till bland andra högskolor och universitet.

Förklaringen till dröjsmålet är, enligt Statens servicecenter, den mänskliga faktorn, ett internt handhavandefel i samband med att lönefiler bemyndigas för överföring till bank. Statens servicecenter har 130 så kallade lönekunder, av dessa drabbades alltså tre myndigheter – de förutnämnda lärosätena och därmed sammanlagt 1 000 löntagare.


Kategorier: Artiklar, Villkor
Lärosäten: Blekinge tekniska högskola, Konstfack, Stockholms konstnärliga högskola