”Den akademiska friheten naggas i kanten”

Slutreplik till Matilda Ernkrans (S)

21 maj, 2021
Patrick Reslow, Robert Stenkvist

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Patrick Reslow (SD), Foto: Sveriges riksdag

I stället för att föra en intellektuell debatt om hur den akademiska friheten ska värnas och stärkas vid landets högskolor och universitet, sänker sig ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), i sin svarsdebatt i Universitetsläraren den 12 maj till sandlådenivå. Våra synpunkter på att det krävs mer än att skriva in akademisk frihet i högskolelagen för att verkligen slå vakt om universitets och högskolors fria ställning gentemot statsmakten anser hon vara ”löjeväckande”.

Robert Stenkvist (SD), Foto: Sveriges riksdag

Det är häpnadsväckande att vi har en högskoleminister som uppenbarligen inte tar del av de allvarliga rapporter och signaler som kommer från lärosätena om hur politisk styrning över till exempel forskningsmedel blir alltmer omfattande. Kanske borde ministern vara mer intresserad av vad som händer i Sverige än att ständigt tala om vad som händer i Polen och Ungern?

Ministern drar sig heller inte för att komma med direkta osanningar i sin replik. Sverigedemokraterna har aldrig någonsin varit – och kommer heller inte att vara – motståndare till att forskning inom medicin ska beakta skillnader mellan män och kvinnor. Vad vi däremot varit kritiska mot är de effekter vi kunnat se av regeringens direktiv om jämställdhetsintegrering: lärare som får ändra sin kurslitteratur, avslag på forskningsansökningar som inte ligger i linje med regeringens målsättningar, svårighet att få anställning för den som avviker från normen och inställda föreläsningar på grund av lättkränkta studenter.

I Polen och Ungern är det direkta politiska beslut som kringskär den akademiska friheten. I Sverige är det främst regeringens styrning av forskningsmedlen, där en försvinnande liten del går till just fri forskning, i kombination med regleringsbrev. Oavsett vilket, så innebär båda tillvägagångssätten att den akademiska friheten naggas rejält i kanten. Då spelar det ingen roll att vi skriver in begreppet akademisk frihet i lagen. Det borde även Matilda Ernkrans inse.

Patrick Reslow (SD)
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Robert Stenkvist (SD)
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Patrick Reslow, Robert Stenkvist

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023