Att referera till den rådande värdegrunden är helt rimligt

Replik till Patrick Reslow och Robert Stenkvist (SD)

12 maj, 2021
Matilda Ernkrans (S)

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Replik på debattartikeln ”Högre utbildning och forskning ska vara fri från otillbörlig styrning”.

Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, Patrick Reslow och Robert Stenkvist, menar att det är deras parti som vurmar för den akademiska friheten allra mest. Så är inte fallet.

Som forskningsminister har jag lagt fram forskningspolitiken för de kommande åren i mitten av svensk politik, i en forskningsproposition som riksdagen nu bifallit. I den gör regeringen en stor satsning på svensk forskning och innovation, där vi över fyra år kommer satsa 13,6 miljarder kronor i ytterligare resurstillskott. År 2024 når vi 42 miljarder i statliga investeringar i svensk forskning och innovation. Vi förstärker forskningen till universitet och högskolor redan i år och propositionen lagstadgar den akademiska friheten.

Sedan många år arbetar alla anställda inom det offentliga efter den statliga värdegrunden, som vilar på principerna; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, service och respekt. Att i propositionen referera till den rådande värdegrunden är helt rimligt. Därför blir det löjeväckande när Sverigedemokraterna påstår att denna referens i propositionen skulle innebära något annat. Det är just den här typen av misstro Sverigedemokraterna gång på gång vill väcka mot journalister, myndigheter och experter. Det skapar skepsis och brist på tillit i vårt samhälle.

Att vi nu lagstadgar den akademiska friheten i högskolelagen gör att all verksamhet inom högskolan ska skyddas. Lagen tillkommer mot bakgrund av att flera regeringar i exempelvis Ungern och Polen inskränkt högskolornas verksamhet och stoppat finansiering till särskilda forskningsområden. Det här är samma regeringar som Sverigedemokraterna håller armkrok med på den internationella arenan.

Jag tänker stå upp för det svenska forskningssystemet, där forskningen kvalitetsgranskas och där forskarna själva bedömer vad som är forskning eller inte. Det är djupt oroande att Sverigedemokraterna försöker ge sken av att regeringens förslag om en friare akademisk forskning skulle handla om att vi vill styra innehållet, när Sverigedemokraterna är det enda parti som öppet kritiserar hela forskningsfält.

Sverigedemokraterna tar i sin debattartikel givetvis tillfället i akt att kritisera jämställdhet. Jämställdhetsintegreringen på landets högskolor är ett arbete för ökad jämställdhet och kvalitet. Det handlar inte om att regeringen ska styra litteratur. Uppdraget handlar i stället om att bland annat motverka könsbundna studieval och främja jämställda karriärvägar inom akademin.

Regeringen har gett i uppdrag till Vetenskapsrådet om att könsskillnader ska beaktas i relevanta forskningsprojekt vid finansieringsansökningar. Även detta är Reslow och Stenkvist kritiska mot. De tycker uppenbarligen att det är oviktigt för dem att forskningsfält inom exempelvis medicin ska beakta könsskillnader. Historiskt har nya mediciner mestadels testats på män och uppdraget innebär att forskningen ska beakta eventuella könsskillnader – där det är relevant. Detta är inte unikt för Sverige utan finns även internationellt sett. Men att kvinnors hälsa inte är ett prioriterat område för SD-representanterna överraskar mig inte.

Varje dag är jag redo att ta kampen för att forskningen fritt ska kunna söka och dela ny kunskap. Och jag tänker stå på frontlinjen och inte låta forskare tystas när Sverigedemokraterna motionerar i Sveriges riksdag om att ekonomiska resurser till forskning om jämställdhet och klimat borde stoppas.

Matilda Ernkrans (S)
Minister för högre utbildning och forskning

Matilda Ernkrans (S)

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023