Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ kritiserar Högskolan Väst för outsourcad mäklarutbildning

Högskolan Väst har i praktiken outsourcat en mäklarutbildning till ett företag som stått för lärare, undervisning, tentamina och tentarättning. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, riktar därför allvarlig kritik mot lärosätet.

6 maj, 2021
Per-Olof Eliasson
Nyckel i lås
Högskolan Väst ger en utbildning till fastighetsmäklare i samarbete med Företagsekonomiska institutet. Eftersom utbildningen i princip har outsourcats kan högskolan bland annat ha brutit mot regeringsformen, enligt UKÄ.

Kritiken gäller en 120 poängs uppdragsutbildning till fastighetsmäklare som Högskolan Väst ger i samarbete med Företagsekonomiska institutet, FEI. UKÄ menar i sitt beslut att utbildningen i praktiken bedrivs av FEI, och inte av högskolan, vilket strider mot gällande förordningar.

Kritiken från UKÄ är omfattande och gäller punkter som kvalitetssäkring, lärarresurser, examinationer och studietider. Bland annat får högskolan kritik för att i mycket liten omfattning använda egen personal i undervisningen. Dessutom görs myndighetsutövande uppgifter som hantering av betygsärenden av externa lärare som inte är anställda på högskolan.

UKÄ skriver att Högskolan Väst i praktiken kringgår högskoleförfattningarnas bestämmelser om lärare för högskoleutbildning. Vidare kan högskolan ha brutit mot regeringsformen genom att i praktiken överlämna examination till externa aktörer, det riskerar att delvis sätta bland annat förvaltningslagen och offentlighetsprincipen ur spel.”

Christian Sjöstrand, UKÄ
Christian Sjöstrand. Foto: Melker Dahlstrand

Universitetsläraren frågar UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand:
Är det allvarlig kritik UKÄ riktar mot Högskolan Väst?
– Vi använder inte uttrycket ”allvarlig kritik” i beslutet. Men samtidigt förstår alla som läser beslutet att det är ett ifrågasättande av hela hanteringen från Högskolan Väst, så det är klart att det är allvarligt, säger Christian Sjöstrand.

I sitt beslut skriver UKÄ att de undervisande lärarna i huvudsak inte kommer från högskolan utan från FEI. Därmed ska högskolan i praktiken ha kringgått högskoleförfattningarnas bestämmelser om lärare.

Jan Theliander
Jan Theliander

Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst kommenterar:
– Övergripande kan jag säga att vi läst igenom UKÄ:s beslut noga och vi ger UKÄ helt rätt. Vi har passerat gränsen för regelverket med råge, det är uppenbart. Det är helt rätt som UKÄ skriver, att i väldigt hög grad har lärarna inte haft anställning vid Högskolan Väst. Lärare med tungt ansvar i utbildningen har inte varit knutna till Högskolan Väst genom anställning och det har varit felaktigt.

Detsamma verkar det ha varit med konstruktion och rättning av prov och examination, att den i praktiken gjorts av företagets lärare?
– Här vill jag nyansera lite. Varje kurs har haft en ansvarig examinator vid högskolan som också haft inflytande på provens utformning och haft en kvalitetsövervakande uppgift. Men UKÄ pekar på den springande punkten, att de som hanterar proven, är med och utformar frågorna, och dessutom rättar och rapporterar resultaten vidare till examinator, är externa aktörer. De personerna är med i en myndighetsutövning och det får inte förekomma. Vi har gjort fel, absolut, säger Jan Theliander.

Misstänkta bulvanföretag
Ytterligare en kritik från UKÄ är att många av de företag som köper utbildningarna inte verkar syssla med mäklarverksamhet. UKÄ misstänker att de är bulvanföretag för att privatpersoner ska kunna köpa sig tillgång till attraktiva utbildningar.
– Det är inget som UKÄ går till botten med, utan det är en misstanke som de levererar och det är klart att vi tar allvarligt på det, säger Jan Theliander, och tillägger:
– Men just den problematiken finns i varje uppdragsutbildning: Är det en seriös köpare? Är personen anställd? Är det en utbildning som är kompetensutvecklande alternativt har arbetsmarknadsskäl?

Längden på utbildningstiden väcker frågor, skriver UKÄ. Särskilt som det anges att man ska kunna genomföra studierna på samma gång som man arbetar. Hur är det med den saken?
– Det är skrivet med bakgrund av en information att man skulle kunna gå igenom kursen på 16 månader. Det är en 120 högskolepoängsutbildning och det motsvarar fyra terminer, 80 veckor, det går lite fortare än helfart. Vi har studenter i normala systemet som studerar i motsvarande 120 procentstakt.
Men vi tittar på det också.

Enligt UKÄ har högskolan haft begränsat inflytande på vad kurserna kostat. Stämmer det?
– Vi får gå till botten med det, men jag kan faktiskt inte svara på rak arm.

Kommer Högskolan Väst att avsluta samarbetet med FEI?
– Jag vill trycka på att det inte är Företagsekonomiska institutet som gjort fel utan det är Högskolan Väst. Vi uppfattar FEI som en seriös utbildningsaktör som vi mycket väl kan tänka oss att samarbeta med i framtiden.

Hur kunde det bli så här?
– När vi en gång i tiden upprättade ett avtal med FEI, tänkte vi förstås att det säkrade att högskolan har kontrollen över utbildningen. Men det är klart att när jag nu tittar på avtalet, och den praktik som utvecklats, så kan vi se att avtalet inte var så vattentätt som vi tänkte. Vi har inte klarat av att hålla i rodret, och vi har missat det här med myndighetsutövningen katastrofalt. Med facit i hand: Den här modellen kan vi skrota, den fungerar inte. Vi jobbar vidare med samverkan, men absolut inte med den här modellen, säger Jan Theliander.

UKÄ kommer nu att följa upp ärendet och därefter ta ställning till om mäklarutbildningens kvalitet ska granskas.
– Högskolan Väst ska 30 juni komma in med vilka åtgärder de ska vidta med anledning av vårt beslut. Utifrån deras åtgärder beslutar vi hur vi ska gå vidare. Om högskolan till exempel lägger ner uppdragsutbildningen finns ingen utbildning att utreda, säger Christian Sjöstrand.

Även LTU:s mäklarutbildning anmäld
UKÄ ska också granska en uppdragsutbildning till fastighetsmäklare vid Luleå tekniska universitet. Detta efter att en av personerna som gjort anmälan mot Högskolan Väst också har gjort en anmälan mot Luleå tekniska universitet.
– Anmälaren använder samma typ av uttryck som i anmälan mot Högskolan Väst, att lärosätet outsourcat utbildningen, men i det fallet till ett annat företag, Lexicon. Vi har skickat en remiss till LTU för att höra om de ställningstaganden vi gör när det gäller Högskolan Väst föranleder några åtgärder i Luleå, säger Christian Sjöstrand.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023