Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosäte ifrågasätter lärarnas upphovsrätt

Ett förslag till ny policy vid Högskolan Väst strider mot lärarundantaget. Det anser Saco-S vid högskolan.

29 april, 2021
Per-Olof Eliasson
Högskolan Väst
Ett nytt förslag till policy för immateriella rättigheter har rätt till oenighet mellan arbetsgivare och fack vid Högskolan Väst. "Högskolan vill i förslaget ha nyttjanderätten till undervisningsmaterialet på ett sätt som vi inte kan acceptera med tanke på lärarundantaget", säger Tobias Arvemo vid lokala Saco-S.
Tobias Arvemo

Vid ett MBL-möte mellan arbetsgivare och lokala facket på Högskolan Väst har arbetsgivaren presenterat ett förslag till ”Policy för immateriella rättigheter skapade vid Högskolan Väst”.
– Förslaget såg inte bra ut så jag skickade det vidare till SULF centralt. På nästa MBL sa jag att förslaget står väldigt långt från vår ståndpunkt i frågan. Då tyckte lärosätet att vi skulle ta en diskussion lite längre fram. Den diskussionen gick ganska fort eftersom högskolan i förslaget vill ha nyttjanderätten till undervisningsmaterialet på ett sätt som vi inte kan acceptera med tanke på lärarundantaget, säger Tobias Arvemo, ordförande för Saco-S vid Högskolan Väst.

Ytterligare en fråga råder oenighet kring.
– Dessutom anser arbetsgivaren att man har automatisk rätt till nyttjande när det är material som är gjort för distansundervisning. Man hänvisar till att det skulle vara ett särskilt åtagande, vilket ju är fullkomligt bisarrt med tanke på att all undervisning nu sker på distans på grund av pandemin, säger Tobias Arvemo.

Högskolan Väst avböjer att kommentera frågan med hänvisning till att den nya policyn bara är ett förslag.

Lärarens samtycke krävs
Frågan om upphovsrätt och lärarundantaget har varit uppe på flera lärosäten.
– Vi har definitivt sett en trend från lärosätena där man i olika typer av riktlinjer och policyer försöker göra gällande nyttjanderätt till digitalt undervisningsmaterial, som exempelvis inspelade föreläsningar, säger SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström.

Annika Wahlström, SULF
Annika Wahlström

– Man försöker göra gällande att materialet som skapas för digital undervisning och distansundervisning är särskilt åtagande från arbetsgivaren och att den då ska ha nyttjanderätt enligt den så kallade tumregeln som gäller på resten av arbetsmarknaden. Det håller vi inte med om, fortsätter hon.
– SULF menar att det fortsatt är det sedvanerättsliga lärarundantaget som gäller för anställda lärare och forskare vid universitet och högskola, och att upphovsrättsinnehavarens/lärarens samtycke krävs för att lärosätet ska få nyttjanderätt även till material avsett för digital distansundervisning.

Annika Wahlström framhåller att lärarna under pandemin har varit oerhört solidariska genom att ställa upp och utarbeta omfattande material för distansundervisning.
– Och så blir de tackade för det enorma merarbetet och det enorma engagemanget med att lärosätena gör anspråk på materialet!

Knepigt rättsområde
I enskilda individärenden blir de här frågorna sällan aktuella.
– De gångerna det brukar dyka upp är när en medlem i SULF slutar sin anställning och flera år efteråt upptäcker att lärosätet fortfarande använder materialet. Ofta handlar det om att man tycker att materialet inte är uppdaterat utan är obsolet. Men då blir det knepigt, man har någon gång medgett nyttjanderätt utan att reglera villkoren för hur länge och under vilka premisser. Det är sällan någon sätter ner foten och säger: om ni ska få använda mitt material ska vi ha ett avtal om omfattning och villkor.

Hon påpekar att detta är ett knepigt rättsområde.
– Svaret på frågan vad som verkligen gäller får man ju inte förrän man prövar det rättsligt. Än så länge dyker de här frågorna bara upp som principiella diskussioner, men om det uppstår ett individärende med förutsättningar att driva det rättsligt är SULF berett att driva att lärarundantaget fortsatt gäller.

Annika Wahlström menar att lärarundantaget är en fråga om kvalitet.
– Det ligger även i lärosätenas intresse att iaktta lärar­undan­taget. Upphovsrätts­innehavaren, den som har skapat materialet, är den som har kunskapen om det behöver uppdateras. Den möjligheten har inte lärosätet, eller någon annan. Så vi menar att det finns ett ömsesidigt intresse som bör vara lika stort från lärosätenas sida, säger Annika Wahlström.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Tumregel eller undantag?

För verk skapade inom ramen för en anställning har tolkningsprincipen ”tumregeln” vuxit fram. Den innebär att arbetsgivaren i normalfallet har rätt att nyttja sådana verk. För lärare och forskare på universitet och hög­skolor gäller dock en annan tolkningsprincip kallad ”det upphovsrättliga lärar­undantaget”. Den innebär att läraren/forskaren behåller upphovsrätten till sina verk.

Källa Legala handboken

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023