Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Studentkårer vill se åtgärder för försenade doktorander

Generell förlängning kan vara effektivaste sättet att förbättra doktoranders psykiska hälsa under pandemin. Det hävdar studentkårerna vid Lunds universitet.

28 april, 2021
Per-Olof Eliasson

En enkätundersökning av forskarstuderandes situation vid Lunds universitet, genomförd av organisationer som representerar doktoranderna, ger svart på vitt om de problem som drabbat forskarstuderande under coronapandemin.

Malin Rantzer

Doktorandombudsmannen Malin Rantzer påpekar att många av de problem pandemin orsakat doktorander inte är så annorlunda jämfört med andra universitetsanställda.
– Men det går ut över doktorander på ett särskilt sätt, i och med att de är tidspressade att bli färdiga inom fyra år, säger hon.

Några fakta ur rapporten: 86 procent av doktoranderna uppger att deras forskning påverkats negativt av pandemin, 80 procent säger att deras kontakter med handledaren påverkats negativt. 70 procent tror sig vara försenade av pandemin och nästan 20 procent tror sig försenade mer än tio veckor.

Oro för effekterna
Också de som inte räknar med att behöva skjuta upp sin disputation anser att de behöver disputera med mindre forskningsoutput än de hade planerat, eller att pandemin kan skada deras karriär eftersom de inte kunnat knyta kontakter inom forskningsvärlden.
– Det blir väldigt tydligt att den stora majoriteten har påverkats mycket negativt av pandemin och vi är oroade för vad det kommer att få för effekter för de individuella doktoranderna och för forskarvärlden, säger Malin Rantzer.

Med utgångspunkt i enkäten har representanterna för doktoranderna vid Lunds universitet utarbetat nio rekommendationer till lärosätet. Malin Rantzer kommenterar de olika punkterna.

1. Prioritera mental hälsa.
– De flesta människors mentala hälsa har påverkats av pandemin. Men de 30 procenten internationella doktorander i Lund är i en särskilt utsatt position. Med pandemin har de blivit väldigt isolerade när de tvingats jobba hemma.

2. Bättre kommunikation från universitetet.
– Informationen verkar väldigt olika vid olika institutioner. Exempelvis har mindre än hälften fått information om att de ska dokumentera skäl till förlängning i sin individuella studieplan. Flera är också fru­strerade över att information inte alltid funnits på engelska.

3. Säkerställ kvaliteten på doktorandkurser i onlineformat.
– Förra våren var det många kurser som ställdes in. Nu har de flesta kurser anpassats till ett virtuellt format, men kvaliteten verkar variera kraftigt.

4. Prioritera säkerheten.
– Alla doktorander är inte unga, och en del tillhör riskgrupper. Jag tror också att det för internationella doktorander som följer medier i andra länder kan ha varit knepigt att förhålla sig till den svenska coronastrategin. Det kan leda till ångest om de känner sig pressade att närvara på campus även om de är rädda för smitta.

5. Kompensera för alla undervisningstimmar.
– Alla universitetslärare har väl påverkats på ett liknande sätt genom att det krävs mer tid att anpassa kurserna och bedriva onlineundervisning. Men för doktorander går det ut över tiden som är tillgänglig för avhandlingsprojekt och doktorandkurser, om de inte kompenseras för den extra tidsåtgången.

6. Tillhandahåll plattformar för kommunikation och samarbete.
– Vissa avdelningar har varit mycket aktiva med att skapa virtuella samlingsplatser, men det är väldigt olika från institution till institution.

7. Informera om att dokumentera förseningar i den individuella studieplanen.
– Vid Lunds universitet får fakulteterna ge förlängning på grund av förseningar som orsakas av corona. Men skälen för förlängning måste ha dokumenterats i doktorandens ISP. Den informationen måste nå fram till doktoranderna.

8. Ge generell förlängning med två månader för alla doktorander, ett krav som också Sveriges förenade studentkårer, SFS, ställer nationellt.
– Universitetets ledning sade redan förra våren nej till en generell förlängning. Men det går ju att ändra på och vi hoppas att de ska se behovet av det. En generell förlängning skulle minska stressen för många doktorander eftersom betydligt färre skulle behöva gå igenom en ansökningsprocess.

9. Behandla ansökningar om förlängning på ett rättvist, transparent och förutsägbart sätt.
– Förutsägbarheten är det viktigaste med den här punkten. Det ska vara tydligt vad som krävs för att en ansökan ska bli beviljad.

Per-Olof Eliasson

Bakom rapporten står Lunds doktorandkår, Teknolog­kåren vid LTH och Dokt – teknolog­kårens avdelning för doktorander, samt doktorand­ombudsmannen vid Lunds universitet. Enkäten genomfördes i december 2020 och besvarades av 579 personer från alla åtta fakulteter vid universitetet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023