Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stor enkät om sexuella trakasserier i akademin har gått ut

Hallå där Lisa Rudolfsson, som är forskningsledare vid Göteborgs universitet för den prevalensstudie om sexuella trakasserier i akademin vars enkät har gått ut till 125 000 personer.

28 april, 2021
Kajsa Skarsgård
Lisa Rudolfsson

Vilka har fått enkäten?
– Ett slumpmässigt urval av studenter, doktorander och anställda vid de 38 lärosäten som är medlemmar i Sveriges universitets- och högskoleförbund. Det här är den största studien som har gjorts på området, både i Sverige och internationellt.

Vad vill ni ha reda på?

– Vi frågar inte bara om oönskad sexuell uppmärksamhet, utan också om mobbning och annan kränkande särbehandling. Vi har ett helt frågebatteri utifrån situationer där vi också frågar hur ofta och under hur lång tid situationen har erfarits. Vi vänder oss inte heller bara till den som varit utsatt utan frågar också om du själv har gjort det mot någon annan eller har fått kännedom om att någon annan har varit utsatt.

När ska resultaten presenteras?

– I mars 2022 kommer vi att presentera en svensk rapport som återkoppling till lärosätena, men vi som har gjort studien kommer också att publicera vetenskapliga artiklar.

Vad hoppas du att studien ska leda till?

– Jag hoppas att vi får mer kunskap om komplexiteten av den här typen av beteenden och utsatthet inom högskolan. Med det kan vi utveckla bättre preventiva metoder och bättre stödsystem för den som är utsatt, och för den som utsätter också om hen skulle behöva det.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023