Hon har studerat rasism och sexism på läkarutbildningen

Hallå där Emelie Kristoffersson, AT-läkare som vid Umeå universitet disputerat på avhandlingen Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag.
Emelie Kristoffersson

Vad är det du studerat?
– Jag har utforskat hur svenska läkarstudenter upplever, begripliggör och hanterar olika normer, förväntningar och föreställningar kring kön och kultur/etnicitet som uttrycks eller kommuniceras på läkarutbildningen.

Vad har du kommit fram till?
– Både rasism och sexism på läkarutbildningen uttrycks främst genom upprepade vardagliga, vid första anblicken obetydliga handlingar, men som både medvetet och omedvetet uttrycker ringaktning och exkludering av kvinnliga studenter och minoritetsstudenter.

Vad är konsekvenserna av det?
– Alla de här små upprepade handlingarna bidrar till en diskriminerande process. För att förstå vidden av konsekvenserna behöver man tänka på makthierarkierna främst vid den kliniska praktiken. Ofta är det läkarna, studenternas handledare, som beskrivs som de som utsätter studenterna för olika former av exkludering och förnedrande behandling. När det är de som förödmjukar och undervärderar står studenternas tillgång till handledning och även deras framtida karriärer på spel.

Vad kan man göra åt det?
– För att förändra sådana här normaliserade beteenden och föreställningar krävs det ett långsiktigt arbete; att både synliggöra och utmana de vita och manliga normerna som får orättvisorna att framstå som legitima.


Kategorier: Artiklar, Arbetsmiljö, Jämställdhet, Mångfald
Lärosäten: Umeå universitet