Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svårt för lärosätena att upphandla goda villkor

Kravet på goda arbetsvillkor vid större upphandlingar ses i grunden som positivt av flera lärosäten. Men reglerna anses också vara svåra att tillämpa, enligt en undersökning från Statskontoret.

26 april, 2021
Kajsa Skarsgård
Patrik Hall

Sedan 2017 ska myndigheter ställa kollektivavtalsliknande villkor sett till lön, semester och arbetstid i upphandlingar på över 1,4 miljoner kronor. Syftet är att motverka både oskäliga arbetsförhållanden och osund konkurrens.

19 av 27 lärosäten som har svarat på Statskontorets uppföljningsenkät har ställt dessa villkor någon eller flera gånger sedan 2017. Av de åtta läro­säten som inte har gjort det har alla utom två antingen inte haft några egna upphandlingar över 1,4 miljoner kronor eller bedömt att dåliga arbetsvillkor inte är en risk i branschen i fråga.

Svårt bedöma riskbranscher
Högskolan Dalarna är ett av lärosätena i den senare kategorin och en av de myndigheter som pekar på svårigheten att göra bedömningen av vad som är en riskbransch liksom att veta vad som är villkor i linje med centrala kollektivavtal i den aktuella branschen – det finns omkring 700 kollektiv­avtal i Sverige och en del är inte offentliga.

Matilda Buske

– Det är svårt och tar tid att säkerställa vilka branscher som är riskbranscher, säger Matilda Buske som är upphandlings­ansvarig vid Hög­skolan Dalarna, och fortsätter:
– En guide om vilka centrala kollektivavtal vi ska använda inom respektive bransch skulle underlätta. Det vore bra med samlad information på ett ställe.

I sin rapport rekommenderar Statskontoret att Upphand­lings­­myndigheten ska utöka sitt stöd till myndigheterna, något som är vida efterfrågat.

Hållbarhetsplattform
Göteborgs universitet är det lärosäte som i enkäten har uttryckt sig mest positivt över kraven gällande arbetsvillkor.

Eva Nordlund

– Som för alla andra har det varit en utmaning, men tillsammans med Chalmers har vi en hållbarhetsplattform, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, med experter som vi jobbar nära med i upphandlingar. Upphandling kan användas som en hävstång för att uppnå hållbarhetsmål och där är arbetsvillkor en viktig del, säger Eva Nordlund som är upphandlingschef vid Göteborgs universitet.

Det är också genom hållbarhetsplattformens experter som uppföljningen av arbetsvillkoren görs. Bara fem av de 19 lärosäten som har ställt arbetsrättsliga krav vid upphandlingar har uppgett att dessa sedan har följts upp.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023