Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Finskt program hjälper postdoktorer att få jobb

Stipendium på 30 000 euro och företagspraktik. Så hjälper Finland postdoktorer in på arbetsmarknaden.

26 april, 2021
Sören Viktorsson

Varje år ges ett 30-tal postdoktorer i Finland en unik chans. I ett, oftast två, år får de praktisera på ett privat företag. Den första halvan täcks av stipendium, andra halvan betalar företaget lön.
– Stipendierna utlyses två gånger om året. I höstas fick vi 32 ansökningar och 17 bifölls, berättar Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Svenska kulturfonden i Helsingfors.

Programmet, som kallas PoDoCo (Post Docs in Companies), sjösattes 2015 och idén kläcktes av Yrjö Neuvo, professor emeritus vid Aalto-universitetet i Helsingfors.
– Jag har ett förflutet även på Nokia och ville främja de unga doktorernas kontakt med privata näringslivet. En poäng med programmet är att flera doktorer av utländsk härkomst fått anställningar inom privatföretag, säger han.

Ett tiotal stiftelser och fonder står för finansieringen av stipendierna.
– Sökanden och företaget måste före ansökan hitta varandra och para ihop sina önskemål. Det är en ömsesidig process, förklarar Berndt-Johan Lindström.

Finns det nackdelar med programmet?
– Det har hänt att doktorer med eget företag velat anställa sig själva, vilket ju inte är meningen. Men i stort sett fungerar konceptet väl.

Marknadsför sig mot doktorander och professorer
Seppo Tikkanen är Senior Ecosystem Lead på företaget Dimecc, som svarar för implementeringen av PoDoCo.
– Vi riktar främst in oss på forskarstuderande och professorer vid universiteten. Företagen är lite svårare att nå, eftersom marknads­föringskanalerna är mer fragmenterade.

Han berättar att ungefär 40 procent avbryter eller inte påbörjar projektet.
– Av de som fullföljer får runt 90 procent anställning på det företag där de praktiserat.

Inget motsvarande i Sverige
Rektorn vid Stockholms universitet Astrid Söderbergh Widding är ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Hon konstaterar att ett nationellt program liknande PoDoCo saknas i Sverige.
– Det är en spännande idé att tänka vidare kring, särskilt som forskningsproppen ytterligare betonar vikten av samverkan.

Sören Viktorsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023