Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Finns det ett glapp mellan teori och praktik i utbildningen?

Hallå där Ville Björck, nydisputerad i pedagogik vid Högskolan Väst, vars avhandling problematiserar bilden av att det existerar ett glapp mellan ”teori” och ”praktik” för studenter.

26 mars, 2021
Kajsa Skarsgård

Vad är problemet?
– Självklart förekommer det skillnader mellan vad man får lära sig om en profession på universitetet och hur den professionen utövas. Det problematiska är inte att detta förekommer utan att man begreppsliggör det som ett teori-praktik-glapp.

Varför då?
– Det ger bilden av att glappet är mellan ”teori” (abstrakta principer och modeller) och ”praktik” (konkret yrkes­arbete). Det är missvisande, för glappet är vanligen mellan de teorier studenter studerar och de forskningsbaserade eller informella teorier som används på den arbetsplats studenten ”praktiserar”. Dessutom är bilden problematisk eftersom den uppmanar studenten att tänka att teori är en kunskapsform som är för abstrakt för att vara användbar i konkret yrkesarbete.

Hur kan problemet hanteras?
Min avhandling föreslår inte någon lösning utan lyfter bara frågan: Är det möjligt att komma ifrån bilden av ett teori-praktik-glapp genom att skapa en utbildningsmiljö som visar hur forskningsbaserad och informell teori redan finns i det konkreta yrkesarbetet samt att yrkesarbete också utvecklar teorier av olika slag?

Hur skulle du själv vilja designa en kurs?
– Med lärandeaktiviteter där pedagogiken synliggör hur olika former av teori finns i, formar och utvecklas genom yrkesarbete.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023