Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Högskolans arbetsmarknad är god – trots pandemin

Pandemin har inte påverkat anställningar inom akademin i någon större utsträckning. Det menar Lena Martinell, analysansvarig på Trygghetsstiftelsen.

25 mars, 2021
Per-Olof Eliasson
Att samhället skakas av en långvarig pandemi verkar inte påverka arbetstillfällena på landets läro­säten negativt. Det visar Trygghetsstiftelsens statistik.

Till Trygghetsstiftelsen anmäls alla inom statlig sektor som sägs upp på grund av arbetsbrist eller slutar en tidsbegränsad anställning om minst två år.
Statistiken talar sitt tydliga språk. Antalet anmälda till Trygghetsstiftelsen från akademin har legat ganska konstant sedan 2015, kring 1 900 personer per år, med en svag trend nedåt. 2020 anmäldes 1 817 personer.

Lena Martinell

Något annorlunda ser det ut för andelen som fått ny sysselsättning.
– Under åren 2015 till 2018 var det en ökande trend med fler som fick nytt permanent arbete. Den trenden var något nedåtgående både 2019 och 2020. Jag vet inte vad det beror på, men det kan vara att arbetsmarknaden var väldigt bra 2018, säger Lena Martinell, analysansvarig på Trygghets­stiftelsen.

Majoriteten får ny sysselsättning
Samtidigt påpekar hon att arbetsmarknaden fortfarande är mycket god för akademiker. Av dem inom akademin som avslutar en tidsbegränsad anställning har 83,5 procent en ny sysselsättning inom nio månader från sista arbetsdagen.
– Överlag ser vi inte att coronapandemin har påverkat speciellt mycket. Det går fortfarande bra för uppsagda inom staten att få en ny sysselsättning.

Det är vanligt att de inom akademin som mister jobbet väljer att stanna kvar i staten.
– Av akademikerna är det många som fortsätter på en ny anställning hos samma arbetsgivare, på samma lärosäte. Det är en förklaring till att siffrorna är så bra. Man vill gärna forska vidare och får ny finansiering och en ny tidsbegränsad anställning. Det är ett ganska vanligt scenario och så har det egentligen varit alla år.

Ser inte risk för långtidsarbetslöshet
Inte heller verkar mönstret vilka som förlorar jobbet ha ändrats.
– Många som anmälts till oss är inom naturvetenskapliga området och life science. Det är en stor grupp och en grupp som det går bra för. 2020 har exempelvis Astra Zeneca anställt inom life science-området.

Trygghetsstiftelsens slutsats är att det fortfarande är en bra arbetsmarknad.
– Andra institut och myndigheter har börjat prata om risken för långtidsarbetslöshet, men det ser vi inte alls och speciellt inte för gruppen från akademin, säger Lena Martinell.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023