Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Högskolan Väst öppnar nytt campus i Dalsland

Hallå där Lena Lindhé, samverkans­strateg vid Högskolan Väst, som gjort förstudien som mynnat ut i etableringen av ett nytt campus i Bäckefors i Dalsland nästa år.

23 mars, 2021
Kajsa Skarsgård

Varför ett nytt campus där?
– Kartläggningar har visat att tillgången och övergången till högre utbildning är särskilt låg i Dalsland och det kan vara ett stort steg för personer från studieovana hem att börja studera på distans. Bäckefors i Bengtsfors kommun ligger mittemellan två svenska lärosäten och ett norskt, liksom geografiskt bra sett till de sex samverkande kommunerna i projektet. Där finns också lediga lokaler som regionen äger.

Vad ska Campus Dalsland vara?
– Ett kvalificerat lärcentrum i kommunal regi som erbjuder högskole- och YH-utbildningar. Undervisningen ska ske via videokonferens och på plats kommer student- och it-stöd att finnas. Kommunerna står för finansieringen de första två åren, och sedan är förhoppningen att även regionen ska stötta.

Vilka utbildningar kommer att erbjudas?
– Högskolan Väst för diskussioner om att kunna erbjuda sjuksköterskeutbildning och kortare, skräddarsydda kurser riktade till industrin. Det pågår en dialog med Karlstads universitet kring lärarutbildning, och dess utbildningar inom turismnäring är också högintressanta för kommunerna. Samtal sker även med norska Högskolan i Östfold. Det här är inget kortsiktigt experiment, utan meningen är att det ska bli en hållbar verksamhet som utvecklas och utökas över tid.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023