Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

GU bäst på att erbjuda praktik i statligt uppdrag

Göteborgs universitet är en av de myndigheter i landet som sedan 2016 gett flest nyanlända och funktions­nedsatta praktik. Tre lärosäten har inte tagit emot någon.

22 mars, 2021
Kajsa Skarsgård
Göteborgs universitet har tagit emot 119 praktikanter, varav 107 nyanlända sedan regerings­satsningen ”Praktik i staten” lanserades 2016.

Det var 2016 som regeringen lanserade satsningen ”Praktik i staten” med uppdrag till myndigheterna att erbjuda praktikplatser till arbetssökande nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Sedan dess har Göteborgs universitet, GU, tagit emot 119 praktikanter, varav 107 nyanlända.

Högskolan Kristianstad, Försvars­högskolan och Mälardalens högskola har inte tagit emot någon praktikant, enligt Statskontorets statistik.

Ulrika Jonsson

– Vi har inte jobbat så mycket som vi skulle ha velat med den här viktiga frågan, men håller nu på att ta fram en handlingsplan, säger Ulrika Jonsson som är hr-chef vid Mälardalens högskola.

Tolv lärosäten har tagit emot två till tio praktikanter perioden 2016–2020, och 14 lärosäten har tagit emot tolv till 48. Näst flest praktikanter, 76, har Lunds universitet tagit emot. Det var också ett av endast fem lärosäten som tog emot praktikanter under pandemiåret 2020, och medan de andra tog emot en till tre praktikanter, tog Lunds universitet emot 37. Lärosätet kan däremot inte svara på om alla lyckades fullfölja sin praktik eftersom någon utvärdering ännu inte har gjorts.

Praktikanter som forskningsassistenter
Av alla de 177 myndigheter i Sverige som har tagit emot någon praktikant, hamnar GU på sjunde plats sett till antalet praktikanter. Wiveca Forssén som är praktiksamordnare vid GU blir glatt överraskad av nyheten.
Hon berättar att universitetsledningen sedan start varit väldigt stöttande i arbetet och verksamheten positivt inställd till att ta emot praktikanter. En annan framgångsfaktor är samarbetet med Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker.

Wiveca Forssén

– Vi har haft rätt många praktikanter som forsknings­assistenter och inom administrationen. En del fick nystartsjobb här sedan, säger hon.

Nedskärningarna på Arbetsförmedlingen 2018 ledde till att hennes två samordnande ingångar där försvann, vilket försvårat arbetet. På grund av pandemin och svårigheten att kunna säkra god handledning på distans tog GU inte emot några praktikanter under 2020.
– Men nu håller vi på att ta fram en ny vision för arbetet och vi vill öka antalet praktikplatser för funktionsnedsatta.

Kajsa Skarsgård

FAKTA. Så många praktikanter tog lärosätena emot.

Se hela listan med antal praktikanter per lärosäte.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023